Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3951z ostatnich 7 dni
12078z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materacy gimnastycznych oraz wózka na materace gimnastyczne

Przedmiot:

Dostawa materacy gimnastycznych oraz wózka na materace gimnastyczne

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 25
Marek.Karas@strazgraniczna.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu zaprasza do składania ofert cenowych na
dostawę dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu:
1. Materacy gimnastycznych - 60 szt.
2. Wózka na materace gimnastyczne - 1 szt.

Składanie ofert:
Oferty lub ewentualne pytania można składać w kancelarii jawnej w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu lub przesłać na adres:
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
fax. (+48 16) 673 27 25
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej ul. Mickiewicza 34 37-700 Przemyśl
z dopiskiem: Wydział Techniki i Zaopatrzenia
Oferta na dostawę materacy i wózka na materace gimnastyczne.
lub niżej podany adres e-mail (skan):
Marek@Karas@strazgraniczna.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 09.11.2018 r.

Wymagania:
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym, który zawiera pełny wykaz
asortymentu przeznaczonego do zakupu. Ponadto oferta winna być opatrzona pieczątką
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz podpis osoby uprawnionej ze strony Oferenta.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje w formularzu ofertowym.
Warunki dostawy:
1) dostawa sprzętu przez Sprzedającego nastąpi jednorazowo, na podstawie zamówienia przesłanego do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail, w godzinach 8.00-14.30 w dni tygodnia od poniedziałku do piątku, na koszt i ryzyko Sprzedającego do siedziby BiOSG tj. strefy administracyjnej Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu ul. Mickiewicza 34, po uprzednim zawiadomieniu o terminie dostawy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem,
2) dostawa obejmuje wszystkie operacje konieczne do dostarczenia przedmiotu zamówienia do przyjęcia, tak jak pakowanie, spedycja i ubezpieczenie,
3) sprzedający zobowiązany jest zabezpieczyć przedmiot zamówienia w trakcie transportu w sposób wykluczający jego uszkodzenie oraz ryzyko przypadkowej utraty.
Warunki gwarancji:
1) dostarczony sprzęt będzie objęty pełnym okresem gwarancyjnym producenta jednakże nie
krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia do siedziby BiOSG. Warunki płatności:
1) zapłata należności nastąpi na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT, płatnej w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania faktury VAT,
2) płatność dokonana będzie przelewem na konto bankowe wskazane przez Sprzedającego.
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej zastrzega sobie prawo do zmniejszenia/zwiększenia ilości zamawianego towaru ujętego w formularzu ofertowym, w zależności od wartości brutto złożonych ofert i możliwości finansowych. W takim przypadku Sprzedający zobowiązuje się do utrzymania cen jednostkowych ujętych w przedłożonym formularzu ofertowym.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej dokona zakupu na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. bez stosowania ustawy, w oparciu o wynik zamieszczonego postępowania ofertowego z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza ze złożonych pod względem ceny oferty i spełni wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia bez podania przyczyny.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.