Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
438z dziś
3436z ostatnich 7 dni
15228z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie tymczasowego ogrodzenia z siatki na słupach drewnianych z tablicami ostrzegawczymi

Przedmiot:

Wykonanie tymczasowego ogrodzenia z siatki na słupach drewnianych z tablicami ostrzegawczymi

Data zamieszczenia: 2018-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOWR OT w Koszalinie
Partyzantów 15A
75-411 Koszalin
powiat: Koszalin
94 343 36 95
zamowienia.publiczne.koszalin@kowr.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie zaprasza do złożenia ofert na
Wykonanie tymczasowego ogrodzenia z siatki na słupach drewnianych z tablicami ostrzegawczymi
wokół terenu na którym znajdują się ruiny budynku pałacowego w miejscowości Lepino, gmina
Sławoborze, powiat świdwiński, województwo zachodniopomorskie.
1. Usługa polega na:
Wykonaniu tymczasowego ogrodzenia z siatki o wysokości minimum 1,5m na słupach drewnianych z
tablicami ostrzegawczymi wokół terenu na którym znajdują się ruiny barokowego budynku pałacowego. Obiekt
położony jest w miejscowości Lepino, gmina Sławoborze, powiat świdwiński, województwo zachodniopomorskie,
na działce 6/26 obręb Lepino.

Dokument nr: KOS.WOP.261.4.2018.GP.2

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia: 09.11.2018r. do godziny 12:00 w formie:
a. pisemnej na adres: KOWR OT w Koszalinie ul. Partyzantów 15A w zaklejonej kopercie i opisem ,,Wykonanie
tymczasowego ogrodzenia z siatki na słupach drewnianych - pałac Lepino".
b. elektronicznej (podpisana i zeskanowana) na adres zamowienia.publiczne.koszalin@kowr.gov.pl
c. faksem na numer 94 343 36 95.

Wymagania:
- Propozycja cenowa winna zawierać koszt całkowity w/w usług.
- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Uwagi:
Załączniki:
1. Propozycja cenowa - zał. nr 1
2. Przedmiar robót - zał. nr 2
3. Mapa zasadnicza - zał. nr 3
Wyjaśnienia dodatkowe:
a) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji cenowej.
b) Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona
przy wyborze.
c) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję cenową przed upływem
terminu jej składania.
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub zmiany niniejszego postępowania na
każdym jego etapie bez podania przyczyny. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec
Zamawiającego z tego tytułu.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
a) cena 60%.
b) termin wykonania 40%
W kryterium ,,CENA" punktacja zostanie przyznana wg wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60
C - liczba punktów w kryterium cena
Cn - cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Cb - cena brutto oferty badanej
W kryterium ,,TERMIN WYKONANIA" punktacja zostanie przyznana wg wzoru:
Kt = (Ntwz/Twz) x 40
Kt - ilość punktów uzyskanych
Ntwz - najkrótszy termin wykonania zamówienia
Twz - termin wykonania zamówienia badanej oferty

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
W zakresie przedmiotu zamówienia
- Józef Jabłonowski tel. 728-815-712
W zakresie procedury
- Agnieszka Sikora-Gutowska tel. 94 34-73-129
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Koszalinie
75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 15 A, tel. (94) 347 31 00
KOS.WOP.261.4.2018.GP.2 Koszalin, 2018-11-06

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.