Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Konserwacja oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2018-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach
ul. ul. Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice
powiat: leszczyński
tel. 655 252 961, faks 655 370 106
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Włoszakowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Włoszakowice
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie : 1. Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. a) ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2018r. Poz.755 ze zm.) b) instrukcją organizacji bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp z o.o. c) instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp zo.o. oraz z wytycznymi i zaleceniami Zleceniodawcy, 2. Eksploatacji urządzeń w sposób zapewniający : a) bezpieczeństwo obsługi i otoczenia b) optymalną żywotność urządzeń c) utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego d) zachowanie wymagań ochrony środowiska e) bezpieczną i ekonomiczna pracę urządzeń f) racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej Usługi w pkt. 1-2 realizowane są na obwodach i urządzeniach których właścicielem jest ENEA S.A. Zamawiający nie może bez zgody właściciela dokonywać na ich urządzeniach jakichkolwiek zmian, modernizacji czy rozbudowy w celu zwiększenia oświetlenia pasa drogowego

CPV: 50232100-1

Dokument nr: 500266158-N-2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 lit a, art. 67 ust.1 pkt.1 lit b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Art. 67 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności : 1) dostawy usług lub roboty budowlane mogą być świadczone przez jednego wykonawcę a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, W przypadku zamówienia realizowanego przez Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach występuje stan faktyczny i prawny, gdyż obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy ( ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 roku tj. Dz. U z 2018 poz. 994 ze zm. ). Na terenie gminy Włoszakowice około 90 % sieci i urządzeń stanowi własność ENEA S.A. Aby realizować usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie gminy Włoszakowice, gmina musi posiadać zgodę właściciela sieci oświetleniowej - ENEA S.A. na świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, przez innego wykonawcę niż ENEA Operator Sp z o.o. Zarząd Dróg Gminnych w imieniu Gminy Włoszakowice wystąpił do ENEA S.A. o możliwość wykonywania konserwacji przez innego wykonawcę. ENEA S.A. Pismem z dnia 20 września nr DU/UE/EO/PW/753/2013 nie wyraziła zgody na podejmowanie przez ZDG we Włoszakowicach jakichkolwiek działań zmierzających do zlecenia innemu podmiotowi, wybranemu w przetargu usług utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego gdyż wszelkie działania na urządzeniach oświetlenia drogowego prowadzone bez stosownych uzgodnień z ENEA S.A. traktowane będą jako niezgodne z prawem, a ponadto stanowić to będzie naruszenie prawa własności ENEA S.A. Z przepisów kodeksu cywilnego oraz prawa energetycznego wynika prawo zakładu będącego właścicielem urządzeń do podejmowania decyzji odnośnie podmiotu, który prowadzić będzie prace związane z utrzymaniem, konserwacją punktów oświetleniowych w należytym stanie technicznym. Prawo podmiotowe jest prawem bezwzględnym i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenia określone w kodeksie cywilnym. Wykazany stan faktyczny i prawny i wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt.1 lit.a - przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze lit.b - przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych - Prawa zamówień publicznych dla udzielenia przedmiotowego zapewnienia realizacji zadania własnego gminy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34, , , 71-080, Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.