Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2423z ostatnich 7 dni
12453z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kolana i trójniki ze stali kwasoodpornej

Przedmiot:

Kolana i trójniki ze stali kwasoodpornej

Data zamieszczenia: 2018-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Bunge
ul. Niepodległości 42
88-150 Kruszwica
powiat: inowrocławski
dominik.korybut@bunge.com
https://bunge.logintrade.net/zapytania_email,225881,5327a90150dc09d6b717a12f05385d88.html
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kruszwica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kolana i trójniki ze stali kwasoodpornej - Zakład Produkcyjny Karczew
Treść zapytania:
Szanowni Państwo!
Zamawiający - Grupa Bunge w Polsce zaprasza do złożenia oferty handlowej na zakup i dostawę:
1. Przedmiot zamówienia
1.1Przedmioty zamówienia zostały wyszczególnione w poniższym zestawieniu, ewentualne dodatkowe informacje umieszczono w polu "uwagi" lub w załącznikach.
1.2 Oferty należy składać na produkty fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane zgodnie z poniższym zestawieniem. Produkty/usługi na zamienniki lub produkty równoważne nie będą rozpatrywane. Na oferowane produkty/usługi dostawca udzieli gwarancji.
Opis:
Kolana i trójniki ze stali kwasoodpornej według listy
Rura x2 L316- 1 sztanga
Kolano x2 L316 - 2 szt
Trójnik 9 L304 - 10 szt
Trójnik L304 - 10 szt
Trójnik L304 - 10 szt
Trójnik L304 - 10 szt
Trójnik L304 - 10 szt
Kolano 9 L304 -10 szt
Kolano L304 - 10 szt
Kolano L304 - 20 szt
Kolano L304 - 10 szt
Kolano L304 - 20 szt
2. Termin dostawy
Termin dostawy: do 14 dni
3. Warunki dostawy.
Miejsce dostawy: Bunge Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny ul. Jagodne 1, 05-480 Karczew.
Oferta winna być skalkulowana na bazie formuły DDP wg Incoterms 2010. Dostawca ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towaru do Zamawiającego. Ubezpieczenie dostaw podczas transportu leży po stronie Dostawcy.
4. Sposób przygotowania oferty
Oferty należy składać wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie. Oferty złożone poza platformą Logintrade nie będą rozpatrywane.
Każda oferta musi zawierać sporządzony na papierze firmowym dokument (skan lub dokument wygenerowany z systemu Dostawcy) zawierający pełną treść oferty. Dodatkowo do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanego produktu.
5. Okres związania Ofertą
Dostawca jest zawiązany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zastrzeżenia
6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
6.2 Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
7. Pozostałe postanowienia
7.1 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych lub ofert wariantowych chyba, że w opisie przedmiotu zamówienia zostało wyraźnie w skazane stosowne dopuszczenie.
7.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Dostawcy do dostarczenia dokumentów potwierdzających zdolność Dostawcy do spełnienia wymagań związanych z przedstawieniem oferty (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ,,CEIDG" Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS, referencje, wykazy pracowników wraz z uprawnieniami, oświadczenia o rachunku bankowym).
7.3 Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz dokumentu Ogólne Warunki Współpracy z Dostawcami Towarów i Usług Grupy Bunge w Polsce (OWD) znajdującego się pod adresem https://ztkruszwica.pl/pl/dla-dostawcow/pozostali-dostawcy/ogolne-warunki-dostaw
7.4 Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
7.5 Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez platformę zakupową lub pocztą elektroniczną.
7.6 Informacje dotyczące rejestracji na platformie Logintrade oraz sposobu złożenia oferty dostępne na stronie internetowej ZT ,,Kruszwica" S.A.https://ztkruszwica.pl/pl/dla-dostawcow/pozostali-dostawcy/platforma-zakupowa-logintrade.
7.7. W przypadku zakupu usług złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem dokumentu ,,Standard Zakładowy BHP i Ochrony Środowiska" znajdującego się pod adresem:https://ztkruszwica.pl/pl/dla-dostawcow/pozostali-dostawcy/standard-bhp-i-ochrony-srodowiska
Dominik Korybut
Technical Buyer
BUNGE Polska Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 42, PL 88-150 Kruszwica
Zakład produkcyjny w Karczewie
ul. Jagodne 1, PL 05-480 Karczew
Phone: +48 22 718 19 47
Fax: +48 22 718 19 03
E-mail:dominik.korybut@bunge.com
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Rura x2 L316 1 020 -
2. Kolano x2 L316 2 020 -
3. Trójnik 9 L304 10 020 -
4. Trójnik L304 10 020 -
5. Trójnik L304 10 020 -
6. Trójnik L304 10 020 -
7. Trójnik L304 10 020 -
8. Kolano 9 L304 10 020 -
9. Kolano L304 10 020 -
10. Kolano L304 20 020 -
11. Kolano L304 10 020 -
12. Kolano L304 20 020 -
Dodatkowe warunki formalne:

Dokument nr: Z/00898/2018

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
07- 11- 2018 10: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
09- 11- 2018 15: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
09- 11- 2018 10: 00 firmy

Uwagi:
Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup
1086 Bunge Polska Sp. z o.o
1088 Z.T. "Kruszwica" S.A.
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Dominik Korybut
tel:
e-mail: dominik.korybut@bunge.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.