Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace naprawczo- konserwacyjne

Przedmiot:

Prace naprawczo- konserwacyjne

Data zamieszczenia: 2018-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A Jaworzno
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno
powiat: Jaworzno
32 715 55 63
Bozena.Knapik@tauron-wytwarzanie.pl
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=76919
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prace naprawczo- konserwacyjne na terenie magazynów Elektrownia Łagisza
Opis zapytania TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna zaprasza do udziału w elektronicznym zapytaniu ofertowym i do złożenia oferty na wykonanie usługi pn.: ,,Prace naprawczo- konserwacyjne na terenie magazynów Elektrownia Łagisza"
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Naprawa tynku magazynu poziom -1 (powierzchnia około 25m2 - wilgoć i zalania spowodowały uszkodzenia i zagrzybienie ścian co jest szkodliwe dla pracowników)
2. Uzupełnienie ubytków w posadzce magazynu poziom - 0 ( zagrożenie dla pracowników, utrudniony transport)
3. Malowanie trzech pomieszczeń socjalnych ( ściany brudne , odrapane, ostatnie malowanie 10 lat temu)
Osobami do kontaktów w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia i zakresu prac są: Pani Halina Guziur, tel. 695 381 560 lub Pani Anna Cichoń, te. 32 267 1253.
ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:
1. Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
2) płatność za wykonaną usługę po realizacji zadania i podpisaniu protokołu odbioru,
3) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
4) termin realizacji zamówienia: od udzielenia podpisanego zamówienia do 31.12.2018r
5) miejsce realizacji zamówienia: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie ul. Pokoju 14,
6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu zamówienia wg. najnowszej wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami BHP.
7)Wykonawca musi wykazać, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Oświadczeń (załącznik nr 1) .
3. Wykonawca składa ofertę cenową podając CENĘ NETTO za cały zakres usługi postępując zgodnie z Instrukcją oferenta (załącznik nr 2). Oferta powinna zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia.
4. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
5. Informacja dla oferentów:
1)W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt: e-mail: swoz@tauron.pl
2)Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3)Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4)Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.
W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz Oświadczeń,
Załącznik nr 2 Instrukcja Oferenta - Podręcznik dla oferenta.
Kategoria zakupowa 24.14. Pozostałe usługi specjalistyczne

Dokument nr: 2018/RFX/TW/01EZU/10702

Składanie ofert:
Data wszczęcia postępowania 07-11-2018 10:10
Termin składania ofert 09-11-2018 13:00
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=76919

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie
Termin wykonania zamówienia od udzielenia podpisanego zamówienia do 31.12.2018r

Wymagania:
Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium
Waluta zamówienia PLN
Netto/Brutto Netto
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.

Kontakt:
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A
Imię: Bożena
Nazwisko: Knapik
Ulica: ul. Promienna 51
Miejscowość: Jaworzno
Kod pocztowy: 43-603
Email: Bozena.Knapik@tauron-wytwarzanie.pl
Telefon: 32 715 55 63

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.