Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa schodów magazynowych

Przedmiot:

Dostawa schodów magazynowych

Data zamieszczenia: 2018-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. w Poznaniu
ul. Składowa 5
61-897 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 22 378 39 70
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/87587
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania: Dostawa schodów magazynowych typu 16059P (z platformą pośrednią)

Dokument nr: 2018/143a - 62/2016/ZS

Otwarcie ofert: licytacji 1 2018-11-09 10:00 2018-11-09 10:15

Specyfikacja:
Pomoc techniczną można uzyskać pod numerem tel: +48 22 378 39 7

Składanie ofert:
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składania ofert 1 2018-11-07 11:15 2018-11-09 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji 15 dni roboczych od dnia udzielenia Zamówienia.
Miejsce dostawy: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., Poznań, ul. Kolejowa 23

Wymagania:
WARUNKI DOSTAWY:

- Produkt powinien być nowy, wolny od wad.

- Zamawiający nie dopuszcza produktów zamiennych

- cena winna zawierać koszt dostawy

- Dostawa jednorazowa

- Dostawca udzieli gwarancji min. 12 miesięcy.
Wykonawca, nie później niż na 12 godziny przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia, zobowiązany jest potwierdzić termin dostawy Towaru, w tym godzinę dostawy
Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest w dwóch etapach:

- pierwszy etap - składanie ofert,

- drugi etap licytacja - licytacja rozpocznie się automatycznie po zakończeniu etapu pierwszego i potrwa 15 min wraz z dogrywką.

Uwaga: Warunkiem uruchomienia dogrywki, jest złożenie w czasie ostatnich 3 minut licytacji elektronicznej, kolejnej oferty (postąpienia)

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 21 dni licząc od daty wystawienia faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin płatności, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu ulegnie wydłużeniu o okres tożsamy do okresu opóźnienia Wykonawcy.

Zamawiający udziela przybicia na realizację Zamówienia umieszczając na Platformie Zakupowej informację o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty. Z chwilą, o której mowa w zdaniu poprzednim następuje Udzielenie Zamówienia.

,,Zamawiający informuje, że udział w przedmiotowym postępowaniu jest równoznaczny ze złożeniem poniższych oświadczeń:

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych przez mnie dobrowolnie do Zamawiającego (uwaga: jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych, to w konsekwencji nie zostanie mu udzielone zamówienie)."

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - została zamieszczona na platformie zakupowej eB2B w zakładce ,,Obowiązek Informacyjny".

Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do odstąpienia od Udzielenia Zamówienia.

Wszelki pytania dotyczące postępowania prosimy kierować za pomocą Platformy zakupowej.
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Niepubliczne
Zamówienie współfinansowane: Nie

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 30 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Tak
Domyślna waluta: PLN
Opcje licytacji
Wymagane przebicie oferty prowadzącej: Tak
Oferent widzi wartość oferty prowadzącej: Tak
Oferent widzi punkty oferty prowadzącej: Tak
Oferent widzi ranking przedmiotu postępowania: Tak
Oferent widzi ranking kryteriów oceny: Tak
Oferent widzi miejsce w postępowaniu: Nie
Oferent widzi liczbę konkurentów: Nie
Kopiuj ofertę do etapu licytacji: Tak
Tryb automatycznej licytacji: Brak
Dogrywka w licytacji
Uruchomić dogrywkę: Tak
Ilość sekund między ostatnią ofertą a zakończeniem postępowania: 180
Długość dogrywki (w sekundach): 180
Ilość dogrywek: 999
Po n-tej dogrywce długość dogrywki ulega zmianie: Nie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.