Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do...

Przedmiot:

Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn: ,,Remont dróg

Data zamieszczenia: 2018-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów
powiat: staszowski
tel. 158 642 014, faks 158 643 261
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Staszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn: ,,Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego" w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 dla miejscowości: Podmaleniec, Sztombergi, Wiązownica Duża, Wola Osowa
Przedmiotowe zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn.: ,,Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego" w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 dla miejscowości: Podmaleniec, Sztombergi, Wiązownica Duża, Wola Osowa" realizowanego zgodnie z umową Nr 37/BZP/37/IPP/2018 z dnia 20.08.2018 roku i obejmuje wyrównanie i utwardzenie drogi (Gościniec) - sołectwo Sztombergi w zakresie m.in.: o zakupu, dowozu, rozplantowania i uwałowania ok. 65 ton kruszywa kamiennego pochodzenia mineralnego - (mieszanka sortowana 0-31,5 mm, zgodnie z normą PN-EN 13043:2004) na drogach gminnych w miejscowości Sztombergi w ilościach wskazanych przez Zamawiającego o dowóz kruszywa kamiennego w wyznaczone miejsca polegał będzie na dowozie ładunków o wadze nie mniejszej niż: o 4 tony samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 9 ton, o 10 ton samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej19 ton, o 20 ton samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 33 tony, o inne konieczne do wykonania prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z informacjami i wymogami wskazanymi w projekcie umowy, w obowiązujących przepisach i w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia podstawowego (m.in. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót)

Dokument nr: 500266963-N-2018, BZP.271.62.27.2018.II

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z wymogami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dla zamówienia pn.: ,,Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego" w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 dla miejscowości: Podmaleniec, Sztombergi, Wiązownica Duża, Wola Osowa". Zamówienie podstawowe obejmowało zakup, dowóz, rozplantowanie i uwałowanie ok. 560 ton kruszywa kamiennego pochodzenia mineralnego - (mieszanka sortowana 0-31,5 mm, zgodnie z normą PN-EN 13043:2004) w ilościach i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego . Dowóz kruszywa kamiennego w wyznaczone miejsca polegał na dowozie ładunków o wadze nie mniejszej niż: o 4 tony samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 9 ton, o 10 ton samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej19 ton, o 20 ton samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 33 tony, w miejscowościach: Podmaleniec, Sztombergi, Wiązownica Duża, Wola Osowa". Przedmiotowe zamówienie obejmowałoby: wyrównanie i utwardzenie drogi (Gościniec) - sołectwo Sztombergi w zakresie m.in.: o zakupu, dowozu, rozplantowania i uwałowania ok. 65 ton kruszywa kamiennego pochodzenia mineralnego - (mieszanka sortowana 0-31,5 mm, zgodnie z normą PN-EN 13043:2004) na drogach gminnych w miejscowości Sztombergi w ilościach wskazanych przez Zamawiającego o dowóz kruszywa kamiennego w wyznaczone miejsca polegał będzie na dowozie ładunków o wadze nie mniejszej niż: o 4 tony samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 9 ton, o 10 ton samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej19 ton, o 20 ton samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 33 tony, oraz inne konieczne do wykonania prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia Dopuszczalność udzielenia zamówienia wynika z łącznego zaistnienia następujących przesłanek, wynikających z art 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp: - wykonanie zamówienia powierza się wykonawcy zamówienia podstawowego tj. RAVTOM Rafał Kwiate, Tomasz Kałuża, Czesław Kopacz Spółka Cywilna z siedzibą w Hucie Starej 56, 26 - 004 Bieliny - zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia podstawowego, - zamówienie przewidziane było w ogłoszeniu o zamówieniu do zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, - całkowita wartość zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu wartości zamówienia podstawowego, wartość zamówienia stanowi kwotę netto 4 065,00 zł (słownie zł: cztery tysiące sześćdziesiąt pięć 00/100 i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego 50% wartości zamówienia podstawowego netto - 25 695,76 zł (słownie zł: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć 76/100).

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
RAVTOM Rafał Kwiatek, Tomasz Kałuża, Czesław Kopacz, Sp. c., , Huta Stara 56, 26-004, BIELINY, kraj/woj. świętokrzyskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.