Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3724z ostatnich 7 dni
13067z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi w zakresie: ,,Roboty remontowe platformy startowej na rozbiegu skoczni i...

Przedmiot:

Wykonanie usługi w zakresie: ,,Roboty remontowe platformy startowej na rozbiegu skoczni i progu skoczni skoczni K-95 (HS 106)"

Data zamieszczenia: 2018-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
Plażowa 8
43-370 Szczyrk
powiat: bielski
608 501 651
przetargi.szczyrk@cos.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Szczyrk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, działając
jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w formie pisemnej lub elektronicznej na
wykonanie usługi w zakresie: ,,Roboty remontowe platformy startowej na rozbiegu
skoczni i progu skoczni skoczni K-95 (HS 106)".
Zakres prac do wykonania:
1.Platforma startowa skoczni K-95
a/ roboty pomocnicze i przygotowawcze w tym m. in.:
ręczny transport materiałów na platformę startową skoczni,
b/skucie okładziny z płytek gresowych, oczyszczenie podłoża z kleju i zaprawy-38,8 m2
c/gruntowanie powierzchni betonowych gruntem zwiększającym przyczepność-48,8 m2
d/wyrównanie podłoża wysokoelastycznym, odkształcalnym klejem polimerowym z
włóknami-48,8 m2
e/gruntowanie nawierzchni gruntem akrylowym w kolorze szarym-48,8 m2
f/ręczny transport materiałów z rozbiórki na wybieg skoczni, załadunek i wywóz wraz z
utylizacją
2.Próg skoczni K-95(HS 106)
a/ roboty pomocnicze i przygotowawcze w tym m. in.: ręczny transport materiałów na
próg skoczni,
b/sucie, oczyszczenie podłoża z odpadających warstw betonu -28,0 m2
c/gruntowanie powierzchni betonowych gruntem zwiększającym przyczepność-28,0 m2
d/wyrównanie podłoża wysokoelastycznym, odkształcalnym klejem polimerowym z
włóknami-28,0 m2
e/gruntowanie nawierzchni gruntem akrylowym w kolorze szarym-28,0 m2
f/montaż rynny odprowadzającej wodę z progu, rynna PVC fi 75-8 mb
g/ręczny transport materiałów z rozbiórki na wybieg skoczni, załadunek i wywóz wraz z
utylizacją.

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 09.11.2018 godzina 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zapytania - do 30 listopada 2018r.
Termin płatności za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia - 14 dni licząc do
dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót.

Wymagania:
Oferty przesłane w postaci elektronicznej w formie plików PDF, proszę kierować na
adres: przetargi.szczyrk@cos.pl
Oferty składane pisemnie należy zapakować w kopertę, opisać: ,,Roboty remontowe
platformy startowej na rozbiegu skoczni i progu skoczni skoczni K-95 (HS 106)" i złożyć
w sekretariacie Ośrodka.
Oferta musi zawierać:
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 1 do zapytania.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
.Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji
wykonawcy.
Sporządzona oferta powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zapytania.
4. Rodzaj i kolor zastosowanych farb i klejów zostanie ustalony z Zamawiającym. Farba i
kleje winny być odporne na zmienne warunki atmosferyczne w terenie górskim.
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji i rękojmi za wady w
przedmiocie umowy na okres nie mniejszy niż 36 miesięcy. Okres rękojmi liczy się od daty
końcowego odbioru robót.

Uwagi:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania
na każdym etapie jego trwania, bez podawania uzasadnienia.

Kontakt:
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU - OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH w Szczyrku
adres 43-370 Szczyrk, Plażowa 8
telefon/fax 608 501 651

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.