Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
724z dziś
4581z ostatnich 7 dni
15010z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowyc

Przedmiot:

Budowa ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowyc

Data zamieszczenia: 2018-11-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
ul. Rynek 1
32-050 Skawina
powiat: krakowski
tel. 122 764 680, faks 122 763 339
Województwo: małopolskie
Miasto: Skawina
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych w mieście Skawina i miejscowości Radziszów - roboty powtarzające się w zakresie ulicy Batorego i ulicy Żeromskiego
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych: a. dokończenia przebudowy ul. Batorego w Skawinie na całej długości t.j. od ul. Krakowskiej do ul. Kolejowej, polegającej na przebudowie konstrukcji nawierzchni jezdni i przebudowie chodnika, b. dokończenia budowy trasy rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego i przebudowy chodnika pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Witosa w km od 0+000 do 0+105.30, w ramach zadania ,,Budowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych na terenie miasta Skawina i miejscowości Radziszów". Wykonanie tego zadania rozpoczęła firma AG System Sp. z o.o., ale w trakcie realizacji umowa została rozwiązana. II. Zakres zamówienia obejmuje: a. wykonanie robót budowlanych zgodnie z ofertą WYKONAWCY, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z posiadanymi przez Zamawiającego pozwoleniami na realizację robót budowlanych tj. pozwoleniem na budowę oraz zgłoszeniami robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, które stanowią załączniki nr 3, 4 i 5. b. wykonanie koniecznych prób i badań, c. sprawowanie przez przedstawiciela Wykonawcy funkcji kierownika budowy, d. zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie oraz zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza budowy, e. prowadzenie dziennika budowy i przedkładanie go ZAMAWIAJĄCEMU celem dokonania wpisów i potwierdzeń, f. prowadzenie obsługi geodezyjnej, g. opracowanie dokumentacji powykonawczej

Dokument nr: 500269173-N-2018, ZP.271.47.IN.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zważywszy na następujące okoliczności: 1. Umowa nr IN.271.4.10.2017 na realizację zadania inwestycyjnego ,, Budowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych na terenie miasta Skawina i miejscowości Radziszów" z firmą AG System Sp. z o.o. została rozwiązana w trakcie realizacji zadania i część obiektów budowlanych pozostała niedokończona, co powoduje znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów oraz wzrost zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników ulic, 2. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr ZP.271.3.IN.2017 przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm., dalej zwanej pzp), Zamawiający dokonał wyboru Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego ,,Energopol" Sp. z o.o. jako wykonawcy zadania inwestycyjnego, które obejmowało: a. w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" roboty budowlane w oparciu o opracowaną przez WYKONAWCĘ dokumentację projektową celem zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego oraz budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Kolejowej," b. w systemie ,,wybuduj" roboty budowlane celem zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa ulicy Kolejowej w Skawinie - odcinek od ulicy Krakowskiej (DK-44) do ulicy Niepodległości," 3. ogłoszenie o zamówieniu nr ZP.271.3.IN.2017 zawierało informację, że Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień powtarzających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia opisanego powyżej zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu wykonawcy, zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych prac projektowych i robót budowlanych na terenie Gminy Skawina o wartości do 50% wartości szacunkowej zamówienia, w szczególności dotyczących ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, parkingów i dróg, z elementami infrastruktury towarzyszącej, Strony, na podstawie Art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) mają zamiar zawrzeć w trybie z wolnej ręki, umowę na roboty powtarzające się

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.