Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3951z ostatnich 7 dni
12078z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Przedmiot:

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-11-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
ul. 11 Listopada 37/59
26-600 Radom
powiat: Radom
tel. 483453103, faks 483452002
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie i Komisariatu Policji w Pionkach
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Adres gdzie będą świadczone usługi KPP Sochaczew, ul. 1-go Maja 10, 96-500 Sochaczew oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Komisariatu Policji w Pionkach (Zadanie nr 2). Adres gdzie będą świadczone usługi KP Pionki ul. Leśna 15 26-670 Pionki

Dokument nr: 500269568-N-2018, 84/18

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67,ust.1 pkt 1, lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności; 1)dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn : a) technicznych o obiektywnym charakterze - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Podstawa prawna W związku z tym, że z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ww. usługa dystrybucji energii elektrycznej może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę, Zamawiający odstępuje do zastosowania trybu podstawowego udzielania zamówienia publicznego w tym zakresie na rzecz zastosowania trybu z wolnej ręki w oparciu o przepisy art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Podmiotem świadczącym usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej powinien być podmiot, do którego sieci przyłączone są nieruchomości należące do Zamawiającego. O ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej , brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczenie usługi dystrybucji bądź przesyłania energii. Przedsiębiorstwa te działają na obszarze monopolu naturalnego i Zamawiający nie ma innej możliwości niż zawarcie umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na danym terenie. Poza tym wysokość stawek za przesył energii jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznie 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. Na poparcie niniejszego uzasadnienia należy przytoczyć opinię Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zawartą we wspólnym komunikacie z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostaw energii elektrycznej. W komunikacie tym jednoznacznie stwierdzono, że ,, o ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają obszarze monopolu naturalnego". I dalej: ,,W takiej sytuacji podmioty objęte obowiązkiem udzielania zamówień publicznych na dostarczania energii elektrycznej mają następujące możliwości: Zamawiający stosując tryby podstawowe udzielania zamówień wybiera przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem energią elektryczną, a następnie udziela zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji lub przesyłania energii". uzasadnienie faktyczne Decyzją z dnia 31 sierpnia 2010 roku znak DPE-4711-18(3)/19029/2010/MW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Wyznaczył Spółkę PGE Dystrybucja S.A. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze działania Grupy kapitałowej PGE. PGE Dystrybucja Oddział Łódź ul.Tuwima 58, 90-021 Łódź został tym samym wyznaczony jako OSD dla obszaru gdzie znajduje się Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie(nowa siedziba) a PGE Dystrybucja Oddział w Skarżysko-Kamienna Aleja Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna na obszarze gdzie znajduje się Komisariat Policji w Pionkach. Biorąc pod uwagę pozycję spółki będącej właścicielem sieci należy jednoznacznie stwierdzić, iż obiektywnie nie istnieją na rynku zarówno krajowym jak i europejskim inni wykonawcy zdolni zrealizować zamówienie, zaś Zamawiający w celu zapewnienia świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla swoich obiektów zobowiązany jest zawrzeć stosowną umowę z przedsiębiorcą wyznaczonym jako OSD na tym obszarze. Brak jest jakichkolwiek alternatywnych rozwiązań a potencjał techniczny oraz nieskrępowany dostęp do sieci i urządzeń stanowi warunek konieczny do realizacji zamówienia, który jest w stanie spełnić w/w Operator Systemu Dystrybucyjnego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Komisariatu Policji w Pionkach -( zadanie nr 2)

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie ( Zadanie nr 1)

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
PGE Dystrybucja Oddział Łódz, , ul. Tuwima 58, 90-021, Łódz, kraj/woj. łódzkie
PGE Dystrybucja Oddział w Skarzysku Kamienna, , Aleja Piłsudskiego 51, 26-110, Skarżysko Kamoenna , kraj/woj. świętokrzyskie

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.