Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Roboty powtarzające się - Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Kasztanowej, ul....

Przedmiot:

,,Roboty powtarzające się - Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Kasztanowej, ul. Sikorskiego"

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa)
ul. ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
powiat: lubaczowski
tel. 166 328 010, faks 166 321 191
Województwo: podkarpackie
Miasto: Lubaczów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Roboty powtarzające się - Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Kasztanowej, ul. Sikorskiego"
1) Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm kruszywami łamanymi stabilizowanymi mechanicznie 0/31,5mm: 896 m2 2) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,7 kg czystego asfaltu Krotność = 1.5: 896 m2 3) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna): 896 m2

Dokument nr: 500286576-N-2018, RIR.III.271.11.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
- Uzasadnienie faktyczne: Zamówienia podstawowego udzielono w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy RIR.III.271.4.2018 nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 595238-N-2018 z dnia 26.07.2018 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 03.08.2018 r. pod nr 500184186-N-2018), w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego Zamawiający przewidział udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, umowa na wykonanie zamówienia podstawowego została zawarta w dniu 27 września 2018 r. w części I z przedsiębiorstwem ,,Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne ,,SWOBODA" Sp. z o.o. Hawłowice 121, 37-560 Pruchnik " (zamówienie udzielanie jest przed upływem 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego). Zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia o została ustalona na kwotę 550421,04 PLN, w tym zamówienie podstawowe: 405543,97 PLN+ zamówienie o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 56797,60 PLN. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż udzielenie zamówienia jw. na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp jest uzasadnione i zgodne z obowiązującymi przepisami. - Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne ,,SWOBODA" Sp. z o.o., , Hawłowice 121, 37-560, Pruchnik, kraj/woj. Polska

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.