Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czechowice-Dziedzice
ul. Plac Jana Pawła II 1
43-502 Czechowice-Dziedzice
powiat: bielski
tel. 32 2147110, faks 32 2147152
Województwo: śląskie
Miasto: Czechowice-Dziedzice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego własności Tauron Dystrybucja Serwis S.A. na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice
Przedmiotem zamówienia pod nazwą ,,Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego własności Tauron Dystrybucja Serwis S.A. na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice" jest utrzymanie w należytym stanie technicznym 1528 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego będącego własnością TAURON Dystrybucja Serwis S.A. zabudowanych w miejscach publicznych i ciągach dróg w granicach administracyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice. Zakres czynności obejmuje w szczególności: 1.wymianę niesprawnych, uszkodzonych, wyeksploatowanych punktów świetlnych, elementów zabezpieczeń, oraz innych elementów osprzętu oświetlenia sieci napowietrznej i kablowej, 2. dokonywanie przeglądów i oględzin punktów świetnych, urządzeń energetycznych określenie ich stanu technicznego. Z przeglądu należy sporządzić Zamawiającemu protokół (1 raz na rok) z wnioskami o stanie technicznym oświetlenia, podaniem rodzaju i mocy opraw z podziałem na obwody i przynależne im ulice, 3. systematyczną kontrolę stanu oświetlenia realizowaną poprzez objazd urządzeń w godzinach ich pracy, potwierdzoną protokołem z objazdu (nie mniej niż 1 raz w miesiącu). 4. zabezpieczenie, usuwanie, przywrócenie ciągłości zasilania, wykonanie dokumentacji zdjęciowej - skutków kolizji drogowych, złych warunków atmosferycznych, dewastacji, kradzieży w trybie awaryjnym, jeśli dotyczą oświetlenia ulicznego, w czasie nie dłuższym niż 1 godziny od zgłoszenia, 5. wymianę elementów zabezpieczeń do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, 6. bieżące usuwanie usterek na sieci oświetleniowej (awarie układu sterowania) do końca dnia roboczego następnego po dniu zgłoszenia, 7. ustalanie z Zamawiającym czasu zapalania i wyłączania oświetlenia, konserwacja szaf wolnostojących (regulacja zegarów), 8. pielęgnacyjne przycinanie gałęzi drzew zasłaniających oprawy oświetleniowe wraz z uprzątnięciem terenu, 9. systematyczną kontrolę stanu oświetlenia realizowana poprzez objazd urządzeń 1 raz w miesiącu w godzinach ich pracy , potwierdzoną protokołem z objazdu. 10. organizacja służb nadzoru urządzeń oświetleniowych, zapewnienie całodobowego dyżuru , umożliwiającego przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń (od Zamawiającego i innych osób np. mieszkańców, Straży Miejskiej, Policji) 11. przeglądy punktów zapalania naprawy urządzeń w układach sterowania, w tym wymiana uszkodzonych zegarów astronomicznych, 12. synchronizacja zegarów astronomicznych, 13. kontrola czasu działania oświetlenia, 14. wymiana zabezpieczeń, 15. wymiana stateczników układów zapłonowych i przewodów zasilających oprawy, 16. wymiana lub naprawa tabliczek słupowych oraz zabezpieczeń słupowych, 17. wymiana lub naprawa zamknięć słupowych i złączy oświetleniowych, 18. uzupełnianie kloszy, czyszczenie kloszy, 19. uzupełnianie drzwiczek wnęk słupowych i pokryw skrzynek bezpiecznikowych, 20. czyszczenie, mycie opraw, 21. konserwacja wnęk, 22. naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej , 23. zagospodarowanie i utylizację odpadów niebezpiecznych na koszt Wykonawcy. 24. Wymiana zużytych opraw na energooszczędne .... szt

Dokument nr: 500286569-N-2018, ZP.271.45.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a i b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1986 ), zwanej dalej ,,ustawą". Zgodnie z treścią art.18 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2006r. nr 89 poz.625 z późn.zm.) do zadań własnych gmin w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. Art.3 pkt.22 w/w ustawy zawiera definicję finansowania oświetlenia przez co należy rozumieć finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania. Niezależnie od tego kto jest właścicielem urządzeń oświetleniowych na terenie gminy - zawsze gmina realizując zadania własne jest zobowiązana do finansowania kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz kosztów ich utrzymania, naprawy tj. kosztów eksploatacji i konserwacji tych urządzeń. Tauron Dystrybucja Serwis S.A. pismem znak TDS/NMK/2018-10-31/0000001 z dn. 31.10.2018 r., nie wyraził zgody na eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego stanowiącego jego własność przez inne podmioty wyłonione w trybach konkurencyjnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Brak zgody oznacza zatem dla gminy konieczność zawarcia umowy z właścicielem urządzeń oświetleniowych z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
TAURON Dystrybucja Serwis S.A., sekretariat.serwis@tauron-dystrybucja.pl, Plac Powstańców Śląskich 20, 53-314, Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Biuro Obsługi Oświetlenia Kraków, Magdalena.Paleczny@tauron-dystrybucja.pl, ul. Filarowa 18, 43-300, Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.