Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW ZASILANIA I REGULATORÓW

Przedmiot:

DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW ZASILANIA I REGULATORÓW

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
Świerże Górne
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
janusz.walachnia@enea.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,509505,50bd16e765a94ad86e7302839a5571c1.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
KZP-WJ.2110.36.2018; DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW ZASILANIA I REGULATORÓW.
Treść zapytania:
Witam serdecznie,
ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu.
Miejsce oraz warunki realizacji zamówienia:
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,
26-900 Kozienice.
Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.
W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.
Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Klauzula dot. RODO:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy Pan/Pani dostawy/usługi.
Stosowne informacje znajdują się pod linkiem:http://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie/pl/.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:
tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27
email:helpdesk@logintrade.net
Pozdrawiam
Janusz Walachnia
Specjalista ds. Postępowań
Wydział Postępowań
Tel. (48) 614 10 32,
email:janusz.walachnia@enea.pl
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA STS 30A, 1U, 30A,220V, IEC309-32A 3 szt.
2. REGULATOR BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA RD 122V 3435 25/150-15/F PN25 DN 15 2 szt.

Dokument nr: Z23/199931

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
30- 11- 2018 10: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
07- 12- 2018 10: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
05- 12- 2018 10: 00

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
KZP-WJ.2110.36.2018; DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW ZASILANIA I REGULATORÓW.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. oryginalnych, fabrycznie nowych n/wprzełączników zasilania i regulatorów.
Zakres zmówienia:
L.p.
Nazwa pozycji
J.m.
Ilość
Wym. data przyjęcia
1
PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA STS 30A, 1U, 30A,220V, IEC309-32A
3
szt
2018-12-28
2
REGULATOR BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA RD 122V 3435 25/150-15/F PN25 DN 15
2
szt
2018-12-28
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,
26-900 Kozienice.
tel. +48 71787-35-34, 71787-37-27, 71787-37-27
email:helpdesk@logintrade.net
Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień w sprawie zapytania są:
sprawy formalno-prawne:
Janusz Walachnia, tel. 48 614 10 32 email:jausz.walachnia@enea.pl
sprawy techniczne:
Krzysztof Jastrzębski, tel. 48 614 19 22, e-mail:krzysztof.jastrzebski@enea.pl
KRYTERIA
1. Pożądany termin wykonania dostawy: określony w tabeli jw. lub do 4 tygodni od otrzymania zamówienia.
2. Gwarancja - minimum 24 miesiące od daty dostawy.
3. Dopuszcza się: składania ofert częściowych (na jedną lub więcej z 2 pozycji, każda pozycja będzie rozliczana z osobna).
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Nie dopuszcza się: składania ofert równoważnych.
Kary Umowne:
1. W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania dodatkowego terminu), niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym punkcie.
2. W przypadku odstąpienia od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia (przez wartość brutto zamówienia Strony traktują łączną wartość wszystkich dostaw określonych w zamówieniu.
3. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza, że zapoznał się z ww. warunkami zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "KZP-WJ.2110.36.2018; DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW ZASILANIA I REGULATORÓW."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Janusz Walachnia
tel:
e-mail: janusz.walachnia@enea.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.