Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup siatki leśnej

Przedmiot:

Zakup siatki leśnej

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Złocieniec
ul. Myczkowskiego 2
78-520 Złocieniec
powiat: drawski
tel. 94 36 724 80., tel. 94 36 724 80.
zlocieniec@szczecinek.lasy.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Złocieniec
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
sprzedaż siatki grodzeniowej metalowej
pochodzącej z rozbiórki w ilości 11091,80 mb wg poniższego zestawienia:
Lp. Nazwa Ilość mb Stan Opis przedmiotu sprzedaży
1. SIATKA LEŚNA 11091,80 mb Dobry Siatka grodzeniowa metalowa porozbiórkowa w rolkach. Wymiary 200/25/15
Cena wywoławcza: 0,80 zł netto /1 mb siatki.
Jednostka sprzedaży: 1 mb.
Minimalna długość zakupu 100 mb.

Dokument nr: SA.270.02.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert i ogłoszeni wyników przetargu nastąpi w dniu 5 grudnia 2018 r. o godz.
9:00 w siedzibie biura Nadleśnictwa Złocieniec.

Składanie ofert:
Oferty z napisem "Oferta na zakup siatki leśnej" należy składać w sekretariacie
Nadleśnictwa Złocieniec najpóźniej do dnia 5 grudnia 2018 r. do godziny 8:30 w siedzibie
nadleśnictwa w pokoju nr 11 /sekretariat/w formie pisemnej osobiście lub pocztą na adres
Nadleśnictwa Złocieniec, ul. Myczkowskiego 2, 78-520 Złocieniec, faxem na numer 94
36 702 92 lub w wersji elektronicznej na adres zlocieniec@szczecinek.lasy.gov.pl.

Wymagania:
Pisemna oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym załączonym do
niniejszego ogłoszenia i zawierać :
1) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę, siedzibę i adres oferenta,
2) nr PESEL lub NIP oferenta,
3) telefon/ e-mail,
4) przedmiot oferty,
5) oświadczenie o akceptacji warunków udziału w postępowaniu przetargowym (wzór
6) formularza ofertowego w załączeniu),
7) oferowaną cenę brutto zakupu i ilość siatki,
8) do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.
7. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o treści: ,,Przyjmuję do wiadomości, że podane
wyżej dane osobowe będą przetwarzane przez Skarb Państwa - Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Złocieniec na podstawie przepisu
art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchyłenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.
UE. L 2016.119.1. z póżn. zm.). "
8. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku jeżeli
uczestnicy zaoferują tą samą cenę oraz prawo do kontynuowania postępowania w formie
licytacji między oferentami ( po pisemnym wyznaczeniu terminu licytacji).
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny
wywoławczej brutto zwielokrotnionej o oferowaną ilość metrów (cena x liczba metrów)
tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu. Wadium
złożone, przez oferentów których ofert nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta
zarachowane na poczet ceny.
10. Wadium przepada na poczet sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta,
uchyli się od dokonania transakcji zakupu-sprzedaży.
11. Oceniając oferty komisja wybiera oferentów, którzy zaproponowali najwyższą cenę brutto.
12. Wadium powinno być wpłacone na konto sprzedającego Nr 19 2030 0045 1110 0000 0033
0630 tytułem ,,Wadium na zakup siatki leśnej" do godziny 15:00 dnia poprzedzającego
przetarg. Dla określenia chwili wniesienia wadium decydujący jest moment wpływu
środków na konto sprzedającego.
13. Przetarg jest ważny w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty niepodlegającej
odrzuceniu. Komisja odrzuca oferty:
1) złożone po terminie,
2) poniżej ceny wywoławczej,
3) niezawierające danych wymienionych w punkcie 5,
4) niepodpisane.
14. Przyjęcie oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu, i upoważnia
sprzedającego do wystawienia na rzecz kupującego faktury VAT za przedmiot sprzedaży.
15. Warunkiem wydania przedmiotu sprzedaży jest wpłacenie ceny nabycia do kasy
Nadleśnictwa Złocieniec ul. Myczkowskiego 2, 78-520 Złocieniec.
16. Informacja o sprzedaży zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura
nadleśnictwa oraz na stronie internetowej www.zlocieniec.szczecinek.lasy.gov.pl
17. Oferta nie obejmuje załadunku i transportu siatki.
18. Nadleśnictwo zastrzega sobie możliwość unieważnienia ww. postępowania bez podania
przyczyn.

Kontakt:
19. Szczegółowych informacji na temat:
1) stanu siatki udziela Szymon Mikołajewski tel. 94 36 724 80.
2) warunków sprzedaży udziela Kinga Michałowska tel. 94 36 724 80.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.