Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
155z dziś
3104z ostatnich 7 dni
14756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usługi oświetlenia ulic oraz innych otwartych obiektów publicznych

Przedmiot:

Świadczenie usługi oświetlenia ulic oraz innych otwartych obiektów publicznych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Barwice
ul. ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
powiat: szczecinecki
tel. 943 736 309, faks 943 736 349
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Barwice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usługi oświetlenia ulic oraz innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Barwice w 2019 roku
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic oraz innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Barwice w 2019 roku w zakresie 850 sztuk opraw oświetleniowych, stanowiących własność Wykonawcy. Szacunkowe dane zamówienia: moc umowna - 146,60 kW, zużycie energii roczne do 350 000 kWh (strefa dzienna: do 115 000kWh, strefa nocna do 235 000 kWh) - ilość układów pom. 60 odb. Zakres zamówienia obejmuje: 1) zapewnienie dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów świetlnych do oświetlenia ulic oraz innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Barwice, 2) utrzymanie urządzeń oświetleniowych (wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne), a w szczególności: 1. oględziny i przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej, 2. oględziny i przeglądy tras linii napowietrznych i kablowych, 3. przeglądy techniczne opraw, 4. wymianę źródeł światła, 5. malowanie i konserwację metalowych konstrukcji latarń, szafek i tablic rozdzielczych, 6. pomiary skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami, 7. wymianę wyeksploatowanych słupów i wysięgników, 8. wymianę wyeksploatowanych opraw, 9. wymianę wyeksploatowanych tablic i szafek, 10. wymianę linii napowietrznych i kablowych, 11. wymianę uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem, 12. naprawę lub wymianę uszkodzonych kabli, 13. podwieszanie zerwanych przewodów, 14. wymianę opraw, oprawek, stateczników, kondensatorów, 15. wymianę połamanych lub uszkodzonych słupów, 16. wymianę wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych, drzwiczek wnękowych latarń, 17. likwidację awarii i usterek w urządzeniach oświetlenia ulicznego, 18. dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi, 19. prowadzenie rejestru zdarzeń. 3) Wykonawca zobowiązany jest usunąć zagrożenie powstałe w skutek awarii (której skutki stanowią zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia np. zagrożenia porażeniem lub pożarem lub powodujące utrudnienia w ruchu ulicznym) niezwłocznie od powiadomienia Wykonawcy (nie dotyczy nieczynnych pojedynczych punktów świetlnych). 4) Zakres prac eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych określa Wykonawca, a w miarę możliwości uwzględni propozycje Zamawiającego dotyczące zmian zakresu

Dokument nr: 500286815-N-2018, IOŚ.271.20.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt.1) lit. b) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne: Obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych znajdujących się na terenie gminy w tym konserwacji oświetlenia (ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - t.j.: Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm). Urządzenia oświetlenia ulicznego obejmujące niniejszy przedmiot zamówienia są własnością Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w piśmie z dnia 15 listopada 2018r. znak EOŚ-8835/SK-AK/2018 nie wyraziła zgody na podejmowanie jakichkolwiek działań na swojej sieci oświetleniowej przez podmioty trzecie. Wobec tego podejmowanie wszelkich działań na urządzeniach oświetlenia ulicznego bez zgody Energa Oświetlenie Sp. z o.o. traktowane będzie jako niezgodne z prawem oraz stanowić to będzie naruszenie prawa własności. Prawo podmiotowe jest prawem bezwzględnym i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenia określone w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym gmina nie może przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkurencyjnym na majątku Energa Oświetlenie Sp. z o. o. Wobec powyższego możliwe jest udzielenie zamówienia tylko jednemu wykonawcy, tj. właścicielowi urządzeń. Mając powyższe na uwadze usługa oświetlenia drogowego placów i miejsc publicznych na terenie miasta i gminy Barwice zostanie udzielona z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie prawne: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Umowa zostanie zawarta w celu zrealizowania przez zamawiającego jego ustawowych zadań w zakresie oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) oraz na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie zamówienia z wolnej ręki. Usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Barwice będą wykonywane na urządzeniach stanowiących własność Energa Oświetlenie Sp. z o. o. , ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot. Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust.1 lit. b - przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych - Prawa zamówień publicznych dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.