Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Olsztynie
Plac Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn
powiat: Olsztyn
T: 89 521-24-52
anna.zalewska02@zus.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia
_ ..... .............
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej dla budynków użyteczności publicznej w niżej wskazanych lokalizacjach :
o Część A: inspektorat ZUS w Giżycku przy ul. Królowej Jadwigi 2,
o Część B: Inspektorat ZUS w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Legionów 3,
@Część C: Biuro Terenowe ZUS w Mrągowie przy ul. Bohaterów Warszawy 5. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w danej części. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach na tę samą część zamówienia składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty.
Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, jak również Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu Wykonawcy.

Dokument nr: 230000/273/34/2018-ZAP

Otwarcie ofert: 6.5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 5 grudnia 2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego - Olsztyn, ul. 1 Maja 10, pok. 105.

Składanie ofert:
Przygotowanie i składanie ofert
6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.2. Oferta winna odpowiadać treści zapytania.
6.3. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
6.4. Ofertę należy złożyć w języku polskim
6.4.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.zalewska02@zus.pl
lub
6.4.2. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: ZUS Oddział w Olsztynie, ul. 1 Maja 10, 10-118 Olsztyn, Anna Zalewska pok. 105 z dopiskiem ,,Oferta na opracowanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej, nie otwierać przed 5 grudnia 2018 r., godzina: 10:30"
- do dnia: 5 grudnia 2018r., do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
4.1. Termin realizacji zamówienia: do 28.12.2018 r. (niezależnie od części, na którą składana będzie oferta).

Wymagania:
Warunki udziału w Postępowaniu
Ofertę w postępowaniu może złożyć Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży oświadczenie.
4. Warunki realizacji zamówienia (istotne postanowienia lufa ogólne warunki umowy lub wzór umowy)
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni.

Kontakt:
Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest: Anna Zalewska,
Specjalista, Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
T: 89 521-24-52, E: anna.zalewska02@zus.pl
Godziny kontaktu z Wykonawcami: 6.30-14.30 (pn.- pt.).

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.