Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja urządzeń melioracji wodnych

Przedmiot:

Konserwacja urządzeń melioracji wodnych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Jelenia Góra
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra
powiat: Jelenia Góra
757546333
eburdach@jeleniagora.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelenia Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych - obręb Cieplice II
. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji
urządzeń melioracji wodnych - rowów o łącznej długości 810 mb na terenie miasta Jelenia Góra
poprzez:
- odmulenie warstwą 40 cm - 370 mb,
- odmulenie warstwą 10 cm - 440 mb,
- wykoszenie porostów twardych ze skarp i dna rowów z wygrabieniem - 4 050 m2 ;
- ścinanie i karczowanie krzaków z dna i skarp rowu - 15 m2;
- wywiezienie urobku, wykoszonej trawy i gałęzi.
- częściowe rozplantowanie urobku warstwą o grubości do 20 cm.
Zadanie obejmuje wykonanie ww. robót konserwacyjnych na następujących rowach:
1) rów G1 przy ul. Objazdowej - działki nr 63/3 AM 5 obręb Cieplice II o dł. 370 mb
2) rowy R-H3 i R-H4 przy ul. Ceglanej - działka nr 14/5 AM 7 obręb Cieplice II- o dł. 440
mb.
W załączeniu zestawienie poszczególnych elementów robót - załącznik Nr 2 zapytania
ofertowego.

Dokument nr: GK-O.271.23.2018

Otwarcie ofert: 5. Termin otwarcia ofert: 5 grudnia 2018 r. godz. 9 30.

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin złożenia oferty:Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Stefana Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, pokój
nr 213, termin do dnia 05.12.2018 r. do godz. 900.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 14 grudnia 2018 roku.

Wymagania:
6. Warunki udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac
w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych, w okresie 36 miesięcy,
2 zadania (np. list referencyjny), kserokopia dokumentu (potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę). Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte
wykonanie usługi, brak jest informacji odnośnie daty realizacji oraz kwoty, do oferty
należy dołączyć stosowne oświadczenie.
7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena
8. Wzór oferty - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
9.Warunki płatności - określone w projekcie umowy-załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.
10. Sposób przygotowania oferty:
? Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
? Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:
Oferta w postępowaniu ,,Konserwacja urządzeń melioracji wodnych -
obręb Cieplice II"
? Nazwa i adres Wykonawcy.

Kontakt:
11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Elżbieta Burdach , tel. 757546333, e-mail: eburdach@jeleniagora.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.