Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
484z dziś
3190z ostatnich 7 dni
8311z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: CHEMIA PRZEMYSŁOWA

Przedmiot:

CHEMIA PRZEMYSŁOWA

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych
Świerże Górne
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
tel. (48) 614 10 58
anna.gromisz@enea.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,509461,69d391893c0a9f38951af14c6c707b02.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
CHEMIA PRZEMYSŁOWA - KZR-GA.2110.80.2018
Treść zapytania:
CHEMIA PRZEMYSŁOWA - KZR-GA.2110.80.2018
Witam serdecznie,
ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu.
Miejsce oraz warunki dostawy:
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1,26-900 Kozienice
Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.
W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia zakupu.
Ogólne warunki zamówienia zakupu:
Dostawa do magazynu Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w dni powszednie w godzinach 8.00 - 14.00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy, na którym należy umieścić numer zamówienia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
W przypadku niedotrzymania terminu dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 30 dni, Zamawiający może - bez wyznaczenia dodatkowego terminu - odstąpić od umowy bez skutków finansowych, niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym punkcie.
W przypadku odstąpienia Wykonawcy od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia.
Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
Faktura powinna zawierać oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) - jeśli dotyczy.
W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
Złożenie oferty stanowi akceptację powyższych warunków realizacji zamówienia.
Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:
tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27
emai:lhelpdesk@logintrade.net
Pozdrawiam
Anna Gromisz
Specjalista ds. Zakupów
Wydział Realizacji Dostaw i Monitoringu
Tel. (48) 614 10 58, email: anna.gromisz@enea.pl
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY DO MYJKI CITRAPOWER CHEMTEX 60 litr
2. ŚRODEK DEZYNFEKCJI ODZIEŻY I AKCESORIÓW TECH-MASTERS SAFETY BOOTS AREO KAT.T902010 24 szt.
3. ŚRODEK CZYSZCZĄCO-ODTŁUSZCZAJĄCY TECH-MASTERS NOWA WIPE KAT.T467050 12 szt.
4. ŚRODEK ANTYKOROZYJNY DO CYNKOWANIA NA ZIMNO TECH-MASTERS ZINC 240 12 szt.
5. ŚRODEK ANTYKOROZYJNY DO CYNKOWANIA NA ZIMNO TECH-MASTERS ZINC 720 12 szt.
6. ŚRODEK ANTYKOROZYJNY DO CYNKOWANIA NA ZIMNO TECH-MASTERS ZINC GUARD 12 szt.
7. KLEJ FAST FIX TECH-MASTERS 24 szt.
8. ODTŁUSZCZACZ SAFETY CLEAN AEROSOL-SAF OP. 500ML 12 szt.
9. PŁYN DO MYCIA CZĘŚCI MASZYN ALBINO KONCENTRAT 60 litr
10. ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY DE HEAVY CHEMTECH 400 ML 24 szt.
11. ZMYWACZ CHEMTECH RX 11 24 szt.
12. PŁYN DO ODRDZEWIANA I PENETRACJI PERF-AEROZOL F.CHEMTECH OP.400ML 24 szt.
13. PASTA MONTAŻOWA MOLYDAL PATE 8-51 OP-1,5 4 szt.
14. PASTA MONTAŻOWA MOLI PAS 60N OP.1,5KG 4 szt.
15. PASTA PRZECIWZAKLESZCZENIOWA CHESTERTON 785 NR. KAT. 080747 OP. 500GR 2 szt.
16. NOVALU 100 NOWYTECH 112001000 400ML 12 szt.
17. SMAR DO OBRZEŻY KÓŁ FLS-2000 24X49X215 MM 50 szt.
18. PŁYN DO ODTŁUSZCZANIA NA ZIMNO KL-104 F.MOLYDAL 100 litr
19. ROZPUSZCZALNIK PRZEMYSŁOWY MAN POWER RED 400 litr

Dokument nr: Z75/261605

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
30- 11- 2018 12: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
05- 12- 2018 11: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
05- 12- 2018 11: 00

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
2.Zgodnie z Art. 31 Rozporządzenia REACH dostawca substancji lub mieszanin dostarcza odbiorcy karty charakterystyki (REACH II) zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. wraz zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 830/2015 maja 2010 r. Wymienione powyżej substancje i mieszaniny należy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 830/2015 maja 2010 r wraz z późniejszymi zmianami. Wersję papierową karty charakterystyki należy dostarczyć przy pierwszej dostawie a wersję elektroniczną wysłać na adres anna.gromisz@enea.pl. Przy kolejnych dostawach karta wymagana jest wtedy, gdy dokonano w niej aktualizacji.
BRAK WYMAGANYCH KART ORAZ NIEZGODNE OZNAKOWANIE BĘDĄ PODSTAWĄ DO ODMOWY PRZYJĘCIA DOSTAWY.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "CHEMIA PRZEMYSŁOWA - KZR-GA.2110.80.2018"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Anna Gromisz
tel:
e-mail: anna.gromisz@enea.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.