Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa instalacji zewnętrznej gazu do budynku

Przedmiot:

Budowa instalacji zewnętrznej gazu do budynku

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Białe Błota
ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota
powiat: bydgoski
+488 52 323 90 65
sonia.topolewska@bialeblota.eu
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Białe Błota
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa instalacji zewnętrznej gazu do budynku świetlicy wiejskiej w Cielu przy
ul. Kościelnej 6".
2. Przedmiot zamówienia
Warunki techniczne przedmiotu zamówienia opisane zostały w zał. nr 1 do niniejszego zapytania.

Otwarcie ofert: 7. Termin otwarcia ofert: 05.12.2018 r. godz. 9:10 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty: 05.12.2018 r. godz. 9:00 Sekretariat Urzędu Gminy Białe Błota
lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sonia.topolewska@bialeblota.eu

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 20.12.2018 r.

Wymagania:
4. Okres gwarancji: 36 miesięcy od odbioru końcowego inwestycji
5. Warunki udziału w postępowaniu:
- doświadczenie Wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na: Wykonaniu zewnętrznej
instalacji gazu lub przyłącza gazu,
- osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
a) kierownik budowy - minimum 1 osoba:
minimalne kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.
Wyżej wymieniona osoba odpowiedzialna za kierowanie budową winna posiadać uprawnienia do
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia
postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub
równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
lub Inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w
aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
10. Płatność przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia do Urzędu Gminy prawidłowo
wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru pełnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej.
11. Treść oferty musi zawierać m.in.:
nazwę wykonawcy, adres Wykonawcy, NIP, Regon, nr rachunku bankowego, cenę oferty netto,
wartość podatku VAT @i kwota), całkowitą cenę oferty brutto (wszystkie kwoty należy podać

Kontakt:
8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Sonia Topolewska - +488 52 323 90 65.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.