Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
155z dziś
3104z ostatnich 7 dni
14756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług serwisowych i nadzoru technicznego

Przedmiot:

Świadczenie usług serwisowych i nadzoru technicznego

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA Wytwarzanie SAz siedzibą w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 42A
83-000 Pruszcz Gdański
powiat: gdański
tel. + 48 58 692 18 02, fax + 48 58 692 18 80
Województwo: pomorskie
Miasto: Pruszcz Gdański
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ENERGA Wytwarzanie SA
z siedzibą w Gdańsku
ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do złożenia ofert pisemnych na:
,,Serwisowanie ASTKZ w EW Włocławek w latach 2019-2021"
Do udzjelenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., póz. 1986 ze zm)
I. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług serwisowych i nadzoru technicznego mających na
celu utrzymanie sprawności eksploatacyjnej całego systemu ASTKZ Elektrowni Wodnej we Włocławku poprzez
wykonywanie standardowych bieżących przeglądów serwisowych obejmujących niezbędne prace konserwacyjne
urządzeń pomiarowych i pomiary kontrolne w latach 2019-2021.
1.2. Zakres i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia szczegółowo zostały określone w Załączniku nr 3 do
SIWZ Zakres rzeczowy prac serwisowych systemu ASTKZ w EW we Włocławku, Załączniku nr 4 do SIWZ
Zestawienie ważniejszych urządzeń i oprogramowania systemu ASTKZ w EW Włocławek.

Dokument nr: ZN/EW/194/2018/EW

Specyfikacja:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z pełną dokumentacją przetargową zamieszczona została na
stronie internetowej: www.energa-wytwarzanie.pl

Składanie ofert:
III. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2018 r. o godz. 13:00 (liczy się data wpływu do ENERGA Wytwarzanie SA,
ul. Grunwaldzka 42A, 83-000 Pruszcz Gdański, Kancelaria pok. 111).
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane na adres ENERGA Wytwarzanie SA, ul. Grunwaldzka 42A, 83-000 Pruszcz Gdański.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
2.1 Rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy, ale nie wcześniej niż 01.01.2019 r.
2.2 Termin wykonywania prac: do 31 grudnia 2021 r.
2.3 Maksymalny czas przystąpienia do usunięcia awarii - 48 godzin.

Wymagania:
1.3. Okres gwarancji na wykonane prace - minimum 12 miesięcy od chwili wykonania tych prac.
Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
IV. Kryteria oceny ofert
Ważne oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów i przypisanych im odpowiednio wag procentowych:
Tabela: Określenie kryteriów i ich wag.
Nr kryterium Nazwa kryterium Maksymalna wartość (waga) kryterium [%1
1 Cena oferty 100
Waga: wartość 1% jest równa wartości 1 punktu.
Sposób obliczenia punktacji za poszczególne kryteria szczegółowo określono w SIWZ.
V. Informacje na temat wadium, gwarancji należytego wykonania
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana za wniesienie gwarancji należytego
wykonania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.