Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg, placów i innych obiektów publicznych

Przedmiot:

Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg, placów i innych obiektów publicznych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nasielsk
ul. ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk
powiat: nowodworski (mazowiecki)
tel. 236 933 000, faks 236 912 470
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nasielsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg, placów i innych obiektów publicznych na terenie Gminy NASIELSK urządzeniami oświetleniowymi od zmierzchu do świtu w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
Zestawienie czynności wchodzących w zakres eksploatacji i konserwacji sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy NASIELSK. a) oględziny i przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej, b) oględziny i przeglądy tras linii napowietrznych i kablowych, c) przeglądy techniczne opraw, d) dokonywanie co najmniej jeden raz na dwa tygodnie przeglądów technicznych poprawności działania oświetlenia ulicznego na terenie miasta Nasielska, e) wymianę źródeł światła, f) wykonanie napraw niedziałających punktów oświetlenia ulicznego - nawet w przypadku braku zgłoszenia awarii przez Urząd Miejski w Nasielsku, g) malowanie i konserwację metalowych konstrukcji latarń, szafek i tablic rozdzielczych, h) pomiary skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami, i) wymianę wyeksploatowanych słupów i wysięgników, j) wymianę wyeksploatowanych opraw, k) wymianę wyeksploatowanych tablic i szafek, l) wymianę linii napowietrznych i kablowych, m) wymianę uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem, n) naprawę lub wymianę uszkodzonych kabli, o) podwieszanie zerwanych przewodów, p) wymianę opraw, oprawek, stateczników, kondensatorów, q) wymianę połamanych lub uszkodzonych słupów, r) wymianę wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych, drzwiczek wnękowych latarń, s) likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego, t) dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi, u) prowadzenie rejestru zdarzeń. v) przesyłanie na koniec każdego miesiąca raportu z wykonanych czynności w związku z wykonaniem konserwacji na ternie miasta i gminy Nasielsk, w) podać ilości wymienionych zabrudzonych kloszy na czyste, z) usuwanie awarii oświetlenia ulicznego w ciągu 48 godzin od zgłoszenia wraz z przekazaniem pisemnej informacji o usunięciu awarii

CPV: 50232100-1

Dokument nr: 500287610-N-2018, IZP.271.24.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 1 a) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Ustawa Prawo zamówień publicznych - art. 67 stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.. W analizowanej sytuacji występuje następujący stan faktyczny i prawny : Obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy (ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 r. (tj. Dz.U. 2016 Nr 446 ze zmianami ). ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o z siedzibą w Sopocie nie wyraża zgody na prowadzenie przez podmioty trzecie prac związanych z utrzymaniem instalacji oświetlenia ulicznego, które należy do ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. Powyższe uniemożliwia przeprowadzenie postępowania w trybach konkurencyjnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamawiający uznał, iż wybór procedury do udzielenia zamówienia publicznego na realizację usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nasielsk w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.1 a) Prawa zamówień publicznych jest uzasadniony ze względu na to, iż usługi te mogą być świadczone z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze przez jednego Wykonawcę - ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Prawie wszystkie urządzenia (ok. 90%) służące oświetleniu dróg publicznych na terenie Gminy Nasielsk stanowią własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. , która nie wyraża zgody na dopuszczenie innych podmiotów do wykonywania usługi oświetleniowej na terenie gminy, przy wykorzystaniu sieci oświetleniowej stanowiącej majątek przedmiotowej Spółki. Realizacja zadań gminy w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg powinna nastąpić poprzez zlecenie świadczenia usługi oświetleniowej przedsiębiorstwu energetycznemu dysponującemu taką infrastrukturą. W tej sytuacji Gmina nie może samodzielnie zlecić wykonywania usług oświetlenia osobie trzeciej, gdyż brak jest podstaw prawnych zezwalających na tego typu operacje na cudzym majątku. Z przepisów Kodeksu cywilnego oraz Prawa energetycznego, wynika prawo zakładu będącego właścicielem urządzeń do podejmowania decyzji odnośnie podmiotu, który prowadzić będzie prace związane z utrzymaniem punktów oświetleniowych w należytym stanie technicznym. Prawo podmiotowe jest prawem bezwzględnym i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenia określone w Kodeksie cywilnym. Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust.1 pkt 1 a) przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze Prawa zamówień publicznych dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., , ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855, Sopot, kraj/woj. pomorskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.