Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zabezpieczenie konstrukcji dachu na nieruchomości

Przedmiot:

Zabezpieczenie konstrukcji dachu na nieruchomości

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi
, al. T. Kościuszki 47
90-514 Łódź
powiat: Łódź
tel. 42-633-16-40 faks 42-633-96-07
zlm@zlm.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NA MIEJSKĄ SIEĆ CIEPLNĄ WRAZ Z WĘZŁEM CIEPLNYM
Zarząd Lokali Miejskich ogłasza konkurs ofert na:
Nr sprawy DZP.26.2.106.2018
Zabezpieczenie konstrukcji dachu na nieruchomości przy ul. Głowackiego 8 w Łodzi, stanowiącego
własność osób fizycznych.
Przedmiot zamówienia:
Zabezpieczenie konstrukcji dachu na nieruchomości przy ul. Głowackiego 8 w Łodzi, stanowiącego własność
osób fizycznych, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Dokument nr: DZP.26.2.106.2018

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Zarządzie Lokali Miejskich, w dniu 07.12.2018 r. o godz. 11:00,
budynek A parter - pokój spotkań z klientem nr 04.

Składanie ofert:
Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w Zarządzie Lokali Miejskich, budynek A parter pok. 023 - kancelaria w trwale
zamkniętej kopercie z opisem: dane Wykonawcy, nr sprawy DZP.26.2.106.2018, Zabezpieczenie dachu -
ul. Głowackiego 8, w terminie do dnia 07.12.2018. do godz. 10:30.
Decyduje data i godzina jej doręczenia do ZLM, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 30 dni od zawarcia umowy.

Wymagania:
Gwarancja: 24 miesiące.
Płatność: nie wcześniej niż 31.01.2019r.
Warunki, które musi spełnić wykonawca:
1. Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego na kwotę minimum 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł).
2. Dysponować osobą posiadającą uprawnienia wykonawcze budowlane w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej oraz legitymującej się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby
samorządu zawodowego.
Dokumenty wymagane:
1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego w pkt 1 warunków.
2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym metodą
szczegółową na podstawie przedmiaru robót, z pełnym podsumowaniem oferty wraz z cenami oraz
narzutami stosowanymi w kalkulacji ceny, tzn. narzutem kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu
materiałów.
3. Kserokopia uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej kierownika robót wraz z
aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Kryteria oceny ofert: Cena - 100%
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert lub do chwili zamknięcia konkursu bez
dokonania wyboru.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

Kontakt:
godziny urzędowania: poniedziałki, środy, czwartki, piątki 8:00-16:00, wtorek 9:00-17:00
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać: Janusz Nowak, tel. (42) 611 01 25 wew. 125.
Informacji proceduralnych dotyczących konkursu udziela: Krzysztof Grabarczyk, tel. (42) 633-01-93 wew.
130, e-mail: zamowienia@zlm.lodz.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.