Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie, dostawa, montaż oraz podłączenie multimedialnej Ławki Niepodległości

Przedmiot:

Wykonanie, dostawa, montaż oraz podłączenie multimedialnej Ławki Niepodległości

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Wągrowiec
ul. Kościuszki 15A
62-100 Wągrowiec
powiat: wągrowiecki
Telefon/faks: 67 262-15-22, 67 262 03 25,
miasto@wagrowiec.eu
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wągrowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (zapytanie ofertowe)
Wykonanie, dostawa, montaż oraz podłączenie multimedialnej Ławki Niepodległości
(nazwa zadania)
2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
o Wykonanie Ławki Niepodległości zgodnie z załączonym projektem wykonawczym;
o Dostawa ławki do Zamawiającego (Wągrowiec ul. Kościuszki, okolice Urzędu Miejskiego w Wągrowcu);
o Montaż ławki zgodnie z załączonym projektem wykonawczym Miejscem posadowienia ławki będzie teren przeznaczony pod zieleń, wobec powyższego na potrzeby montażu należy wykonać utwardzenie podłoża ppd ławkę aby nie nastąpiło jej osiadanie. Możliwość bezpośredniego dojazdu do miejsca posadowienia Ławki.
o Podłączenie Ławki. Natomiast Zmawiający doprowadzi do miejsca usytuowania Ławki zasilanie oraz doprowadzi przewód Ethernet - zgodnie z punktem 5.3 projektu wykonawczego;
o Umieszczenie na Ławce Niepodległości następujących elementów:
- logo programu ,,Niepodległa"
- logo ,,Służymy Niepodległej1'
- orła Ministerstwa Obrony narodowej;
- fotokodu QR;
- następujących nagrań dźwiękowych, fragment Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego - Marsz I Brygady, fragment Depeszy Józefa Piłsudzkiego notyfikującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego z dnia 16 listopada 1918 r., tekst pt. ,,Polskie drogi do Niepodległości" oraz część lokalną odnoszącą się do lokalnych tradycji, która zostanie dostarczona przez Zamawiającego;
o Wykonanie innych czynności tak aby Ławka była w pełni funkcjonalna, zgodna z zakresem opisanym w projekcie wykonawczym czy celem określonym przez
Ministerstwo Obrony Narodowej

Otwarcie ofert: 12. Otwarcie ofert nastąpi: 5 grudnia 2018 r. godzina 15.00, w pok. 204.

Składanie ofert:
11. Termin i miejsce składania ofert : Ofertę należy złożyć Zamawiającemu na adres: Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, pokój nr 202 (Sekretariat) lub złożyć w wersji elektronicznej (scan wypełnionej i podpisanej oferty należy przesiać na adres Zamawiającego: miasto@wagrowiec.eu) w terminie do dnia 5 grudnia 2018 roku, godz. 14:00, za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
5. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Ławkę należy dostarczyć oraz zamontować do 27 grudnia 2018 r.

Wymagania:
3. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie
4. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie *
5. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Ławkę należy dostarczyć oraz zamontować do 27 grudnia 2018 r.
6. Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) Wiedza i doświadczenie: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) Potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczególowego warunku w tym zakresie.
d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
7. Dokumenty jakie należy złożyć: oferta - wzór załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
8. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %
9. Termin związania ofertą: 15 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty. Dzień ten jest 1-(pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

Kontakt:
14. Osoba do kontaktu:
o Damian Jaskólski, tel. 67 268 03 02, e-mail: d.jaskolski@wagrowiec.eu
o Marek Wierzbiński tel. 67 267 03 33. e-mail: m.wierzbiński@wagrowiec.eu

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.