Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana wykładzin w pomieszczeniach biurowych

Przedmiot:

Wymiana wykładzin w pomieszczeniach biurowych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzeg
ul. Łopuskiego 38
78-100 Kołobrzeg
powiat: kołobrzeski
tel. 94 355 14 03
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie prac polegających na ułożeniu wykładziny dywanowej w płytkach w ilości ok. 220 m2. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
a) zerwanie i utylizacja starej wykładziny - pow. ok. 220 m2.,
b) wyrównanie podłoża masą wygładzającą - pow. ok. 220 m2,
c) montaż nowej wykładziny wraz z obszyciem cokolika - pow. ok. 220 m2,.
Zaproponowana wykładzina dywanowa w płytkach powinna spełniać poniższe parametry:
- rozmiar płytek 50 x 50 cm
- wzór - liniowy
- ilość kolorów - 8
- grubość całkowita - 5,8 mm
- wysokość runa - 2,9 mm
- skład runa - 100% Polyamid 6
- barwienie runa - na wskroś
- waga runa - 580 g/m2
- gęstość ściegu - 193 060 na m2
- klasa użyteczności EN 1307:2008 - klasa 33
- tłumienie odgłosów uderzeniowych - 27 dB
- reakcja na ogień EN 13501-1:2002 - Bns1
- spełnia kryteria SKA
- antystatyczna (<1x10??)
- gwarancja - 10 lat
- trwałość kolorów BS EN ISO 105:B02 - ? 6
- użycie krzeseł na kółkach BS EN ISO 105:B02 - wartość minimalna R ? 2,4
- podłoże - modyfikowany bitumen

Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znaki bezpieczeństwa CE, atesty zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym

2.Wykonawca dostarczy wszystkie materiały potrzebne do zrealizowania zadania.
3. Sugerujemy zapoznanie się z frontem robót celem przedłożenia należycie przygotowanej oferty.

Dokument nr: DT.072.1.22.2018.MR

Składanie ofert:
Sposób przygotowania i składania oferty

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis ,,Wymiana wykładzin w pomieszczeniach biurowych" lub pocztą elektroniczną na adres m.rekas (z informacją w temacie e - mail: np.,,Wymiana wykładzin w pomieszczeniach biurowych") w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2018 r. do godz.10:00. Decyduje termin wpływu oferty do sekretariatu na e-mail MOSiR

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji

Zadanie należy wykonać w następującym terminie:
do 30.12.2018

Wymagania:
Kryterium oceny ofert
Np. Cena - 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

Algorytym: C= %
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.
Informacje
1) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
2) Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
4) Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Rękas, tel. 94 355 14 03, e-mail: m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.