Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
193z dziś
3142z ostatnich 7 dni
14794z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Monitoring składowiska w fazie eksploatacyjnej

Przedmiot:

Monitoring składowiska w fazie eksploatacyjnej

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
powiat: Koszalin
Nr telefonu/fax.: 94 348 44 75
monika.gorecka@pgkkoszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia
-Monitoring składowiska w fazie eksploatacyjnej zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów oraz załącznikiem nr 3 do tego rozporządzenia oraz innych określonych badań:
Lp
Parametr wskaźnikowy / rodzaj badania
Szacowana ilość badań / egzemplarzy w okresie 2 lat
1.
Badanie wielkości przepływu wód powierzchniowych
16 (dla 2 miejsc pomiarowych)
2.
Skład wód powierzchniowych
16 (dla 2 miejsc pomiarowych)
3.
Objętość wód odciekowych
72 (dla 3 miejsc pomiarowych)
4.
Skład wód odciekowych
24 (dla 3 miejsc pomiarowych)
5.
Poziom wód podziemnych
56 (dla 7 miejsc pomiarowych)
6.
Skład wód podziemnych
56 (dla 7 miejsc pomiarowych)
7.
Emisja gazu składowiskowego
24
8.
Skład gazu składowiskowego
24
9.
Osiadanie składowiska
2
10.
Struktura i skład masy odpadów
2
11.
Badanie hałasu
1
12 A
Badania wód odciekowych, przekazywanych do oczyszczalni ścieków
8
12 B
Badania wód odciekowych, przekazywanych do oczyszczalni ścieków
4
13 A
Badania frakcji podsitowej organika - 19 12 12,
24
13 B
Badania frakcji podsitowej stabilizat - 19 05 99
24
14.
Badanie parametrów wód opadowych i roztopowych
12 (dla 3 miejsc pomiarowych)
15
Badanie parametrów ścieku przemysłowego (baza PGK)
8
16.
Badanie parametrów w wodach podziemnych (baza PGK)
8 (dla 2 miejsc pomiarowych)
17 A
Badania ścieku przemysłowego z Kaplicy Cmentarnej
8
17 B
Badania ścieku przemysłowego z Kaplicy Cmentarnej

2
18
Opracowanie rocznego raportu monitoringu składowiska
8

Składanie ofert:
5. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,OFERTA"
Ofertę złożyć należy w siedzibie zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
Sekretariat Przedsiębiorstwa

Termin złożenia oferty:
Ofertę złożyć należy do dnia 07.12.2018 r. do godz. 14:00, z dopiskiem ,,Monitoring środowiska"

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 2019-2020

Wymagania:
Zamawiający wskazuje ww. ilości badań jako szacunkowe w okresie realizacji przedmiotu zamówienia ww. ilości mogą ulec zmianie
4. Inne istotne warunki zamówienia
- laboratorium musi posiadać akredytację na pobór i wszystkie wykonywane badania parametrów (również podwykonawcy)
- pobór prób wykonywany przez pracowników Wykonawcy,
- dowóz próbek do laboratorium transportem własnym Wykonawcy,
- wyniki badań przedstawiane w formie czytelnych sprawozdań, przesyłane również w wersji elektronicznej
- opracowanie rocznego raportu monitoringu składowiska na podstawie sprawozdań z badań, w terminie do końca lutego za rok poprzedni.
- Wykonawca przedstawi referencje z wykonywanej usługi monitoringu zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów za okres roku w przeciągu 3 ostatnich lat.
- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu składowiska oraz innych badań zgodnie z obowiązującymi przepisami na czas wykonywania usługi,
- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu składowiska oraz innych badań w czasookresach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawne oraz w czasookresach narzuconych decyzjami administracyjnymi Zleceniodawcy.
Informujemy, iż po zapoznaniu się z ofertami dopuszczamy możliwość prowadzenia dalszych negocjacji. Złożenie oferty nie oznacza, iż PGK Sp. z o.o. dokona wyboru jakiejkolwiek oferty, a Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami
jest: Monika Górecka
Nr telefonu/fax.: 94 348 44 75
E-mail: monika.gorecka@pgkkoszalin.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.