Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż multimedialnej Ławki

Przedmiot:

Dostawa i montaż multimedialnej Ławki

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Zamojski
ul. Przemysłowa 4
22-400 Zamość
powiat: Zamość
tel. 84 530 09 00
zamowienia.publiczne@powiatzamojski.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa i montaż multimedialnej ,,Ławki Niepodległości" według projektu
Ministerstwa Obrony Narodowej
II. Przedmiot zamówienia
Zamówienie obejmuje dostawę, montaż oraz podłączenie do przewodu zasilającego i sieci internetowej multimedialnej Ławki Niepodległości we wskazanym przez Zamawiającego miejscu - na działce nr ew. 1228, jedn. Krasnobród - miasto, własność Powiatu Zamojskiego. Posadowienie Ławki na działce przedstawia załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Projekt zagospodarowania.
Zamówienie obejmuje także przeprowadzanie przeglądów oraz konserwacji ławki i elementów jej wyposażenia w okresie gwarancji.
Konstrukcja, waga i sposób mocowania ławki oraz użyty materiał muszą być w 100% odporne na wandalizm i próby niepowołanego demontażu siedziska.
Opis techniczno - wykonawczy Ławki Niepodległości:
a) Siedzisko - korpus betonowy:
Korpus ławki ma być wykonany z betonu GRC (Glass Reinforced Concrete) metodą natryskową z użyciem szablonu literniczego w formie oryginalnego przeskalowanego logo ,,niepodległa" - rodzaj cementu - CEM I 52,5 R zgodny z normą EN 197-1:2011 - kolor betonu - biały, struktura gładka.
str. 1
Beton ma być zaimpregnowany preparatem hydrofobizującym do betonu GRC. Preparat powinien wnikać w głąb powierzchni mineralnych, chroniąc je przed szkodliwym działaniem wody, roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe i zanieczyszczeń mineralnych. Preparat nie powinien przyciemniać koloru betonu. Preparat musi spełniać wymagania normy PN-EN 1504-2 jako impregnat hydrofobizujący oraz posiadać atest higieniczny. Istotną część korpusu ławki ma stanowić element loga, czyli napis ,,niepodległa" odwzorowujący w oryginale pismo Marszałka Józefa Piłsudskiego. Napis powinien przechodzić na wylot betonowego korpusu po obu stronach ścian czołowych ławki. Środki liter: e, p, o, d, e, g, a, muszą być przymocowane do szyby hartowanej umieszczonej wewnątrz korpusu za pomocą śrub ze stali nierdzewnej tak, aby napis był zgodny z oryginałem. Korpus ławki powinien być zamocowany do podłoża na tzw. dystansach z blachy ocynkowanej na wysokości 5 cm od docelowego gruntu.
b) Siedzisko multimedialne:
Siedzisko multimedialne ma być wykonane z blachy nierdzewnej kwasoodpornej - elektro-polerowanej wraz z nakładką izolująca w kolorze biało/czerwonym.
Siedzisko multimedialne ma być wyposażone w następujące wyposażenie elektryczne, elektroniczne, oświetlenie, multimedia:
- wyłącznik różnicowo - prądowy (zabezpieczenie przeciwzwarciowe),
- wyłącznik nadprądowy,
- zasilacz,
- komputer Raspberry Pi3 z obudową i kartą pamięci, -router WiFi,
- ładowarka NFC,
- gniazdka 230 VAC-,
- głośnik,
- przyciski wandaloodporne ze stali nierdzewnej,
- gniazdo USB,
- wyposażenie szafki sterowniczej,
- listwy LED (czerwona, biała), z zasilaczem do LED,
- szyba hartowana,
- osuszacz + termostat,
- przewody wodoodporne.
c) Napisy i symbolika:
Na ławce powinna zostać zamieszczona inskrypcja:
ŁAWKA NIEPODLEGŁOŚCI
PAMIĘCI WYBITNYCH PATRIOTÓW, DOWÓDCÓW I MĘŻÓW STANU ORAZ CZYNU ZBROJNEGO ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ POWIAT ZAMOJSKI i data odsłonięcia ławki
Ponadto na ławce pomnikowej powinno być umieszczone logo Programu Służymy Niepodległej i logo (herb) partnera uczestniczącego w programie - Powiatu Zamojskiego, jak również fotokodu QR na komórki i tablety.
d) Treści edukacyjne:
Ławka ma spełniać również funkcję edukacyjną, realizowaną przez możliwość odsłuchania materiałów edukacyjnych.
Układ tematyczny materiałów edukacyjnych zamieszczanych w formie nagrań przedstawia się w sposób następujący:
a. część ogólna (przygotowana i udostępniana przez Ministerstwo Obrony Narodowej):
- fragment Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego - Marsz I Brygady,
- fragment Depeszy Józefa Piłsudskiego notyfikującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego z 16 listopada 1918 r.;
b. część regionalna (przygotowana i udostępniana przez Ministerstwo Obrony Narodowej):
- Szlak Wojny 1920 roku,
Wizualizacje - źródło Ministerstwo Obrony Narodowej
Zamawiający przy odbiorze będzie wymagał, aby Ławka Niepodległości odpowiadała narzuconemu przez Ministerstwo Obrony Narodowej projektowi wykonawczemu -dokumentacji technicznej Ławki Niepodległości, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Ławka Niepodległości musi być objęta 36 miesięcznym okresem gwarancji od dnia odbioru przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

Dokument nr: GM.272.28.2018

Składanie ofert:
IV. Forma, miejsce i termin złożenia oraz oceny oferty:
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy złożyć:
- w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem posłańca, Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość, p. 323
lub
- w formie elektronicznej w postaci czytelnych cyfrowych skanów wypełnionej i podpisanej pisemnej wersji oferty na adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
zamowienia.publiczne@powiatzamojski.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2018 r.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
21 grudnia 2018 r. - graniczna data, do której wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zamontować multimedialną Ławkę Niepodległości.

Wymagania:
3. W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej, liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż Ławki Niepodległości".
4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie wskazanego w pkt. 3 terminu nie będą rozpatrywane i oceniane.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).
7. Wynik zapytania ofertowego i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej zamawiającego www.spzamosc.bip.lubelskie.pl (zakładka zamówienia publiczne / zamówienia poniżej 30 tys. EURO) a także przekazany bezpośrednio wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. W toku czynności badania i oceny dopuszczonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzjelenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Uwagi:
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Postępowanie prowadzone jest na podstawie procedur trybu postępowania w zakresie zamówień publicznych opracowanych przez Zamawiającego - Zarządzenia Nr 30 /2017 Starosty Zamojskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu ofert ,,Ławka Niepodległości dla samorządów"

Kontakt:
VIII. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcą
Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcą ze strony zamawiającego jest:
Marzena Mazurek tel. 84 530 09 38
email: zamowienia.publiczne@powiatzamojski.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.