Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji czynności polegających na zakupie,...

Przedmiot:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji czynności polegających na zakupie, magazynowaniu i dostawie elementów małej architektury

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22
30-542 Kraków
powiat: Kraków
12 20 10 240, 12 20 10 241, fax: 12 34 18 487
zamowienia@zzm.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji czynności polegających na zakupie, magazynowaniu i dostawie elementów małej architektury, tj. ławek, kompletów piknikowych i koszy na śmieci, w ramach modernizacji Placu im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
według załączonego zakresu rzeczowego, tj. opisu,
rysunków i zdjęć oraz zgodnie z załączonym wzorem umowy.

Składanie ofert:
Termin i miejsce złożenia oferty: do dnia 5.12.2018r. do godz. 11:00, osobiście
lub pocztą bądź kurierem w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie -
pok. 28, ul. Reymonta 20 w Krakowie, a za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: zamowienia@zzm.krakow.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zadania: do dnia 21.12.2018r. liczonym od dnia zawarcia
umowy, przy czym Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi w terminie
do dnia 12.12.2017r., a w przypadku zawarcia umowy w terminie późniejszym
dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu realizacji o stosowną liczbę dni
w opóźnieniu planowanego terminu zawarcia umowy.

Wymagania:
Do udzjelenia zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i nie stosuje
się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., póz. 1986, z późn. zm.), gdyż wartość
zamówienia jest poniżej wartości wskazanej w art. 4 pkt 8 tej ustawy.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 39/2016
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016r. w
sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zarządzie
Zieleni Miejskiej w Krakowie, które nie podlegają ustawie Prawo zamówień
publicznych.
Ofertę należy złożyć w wymaganym czasie i terminie, w formie pisemnej,
odpowiednio do treści wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do
Zapytania. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od udzjelenia
zamówienia bez podawania uzasadnienia.
Oferta najkorzystniejsza, zgodnie z opisanymi kryteriami oceny ofert,
spełniająca wymagania opisane w zapytaniu i jego załącznikach zostanie wybrana
do realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji treści oferty Wykonawcy
oraz możliwość żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień,
prezentacji itp., w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia oraz w aspekcie
posiadanej wiedzy i doświadczenia itp.
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest odpowiednio
zabezpieczyć i magazynować zakupiony oraz zaplombowany przez przedstawiciela
Zamawiającego przedmiot zamówienia, w terminie nie później niż do dnia
31.05.2019r. Wykonawca zobowiązany jest również, w przypadku otrzymania od
Zamawiającego stosownego zgłoszenia w formie pisemnej lub e-mailowej, do
przywozu i rozładunku elementów składających się na przedmiot zamówienia w
docelowym miejscu posadowienia zlokalizowanym w Krakowie (Plac im. św.
Maksymiliana Marii Kolbego), a ponadto zobowiązany jest do dokonania tych
czynności własnym kosztem i staraniem w terminie do 7 dni od przekazania
zgłoszenia.

Kontakt:
Pytania i wnioski do treści zapytania i załączników można składać, co
najmniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, osobiście lub pocztą
bądź kurierem w sekretariacie Zarządu ZZM w Krakowie - pok. 28, ul. Reymonta
20 w Krakowie, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zamowienia@zzm.krakow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.