Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
141z dziś
3090z ostatnich 7 dni
14742z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wieruszowie
ul. Rynek 1-7
98-400 Wieruszów
powiat: wieruszowski
tel. 62 78 32 610 fax. 62 78 32 611
inwestycje@wieruszow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wieruszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej w
budynku Sali OSP w miejscowości Chobanin, Gmina Wieruszów"
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia określonego
szczegółowo w projekcie budowlanym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót.
3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje zasobami (zasób ludzki, sprzęt) do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością
i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, któremu ono służy, z uwzględnieniem
aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych odpadów zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Dokument nr: ZI.271.1.76.2018 IW

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu,
2) Oferta powinna być czytelna,
3) Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy
Ofertę należy przesłać lub złożyć terminie do 07.12.2018 roku, godz.15;00 na dostarczonym
formularzu w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w
Wieruszowie ul. Rynek 1-7 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Wieruszowie, ul. Rynek 1-
7, 98-400 Wieruszów, lub mail: inwestycje@wieruszow.pl
Na kopercie umieścić:
* nazwę i adres Zamawiającego
* nazwę i adres Wykonawcy
* napis :
,,Oferta na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Sali OSP
w miejscowości Chobanin, Gmina Wieruszów*\\

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 21 grudnia 2018 r

Wymagania:
III. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.
W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto
jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym. Wyszczególniona w formularzu ofertowym
cena wykonania ma charakter niezmienny, czyli ryczałtowy.
Termin płatności: do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT do
siedziby Zamawiającego.
IV. Istotne warunki zamówienia:
Wykonawca powinien posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonania zadania.

Kontakt:
VII. Osoba do kontaktu: Elżbieta Korpeta 62-78-32-628, pokój 65.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.