Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów

Przedmiot:

Dostawa materiałów

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: RAMB Sp. z o.o.
Piaski nr 2
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel. 605 630 647
marcin.adaszek@ramb.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest:
Lp. Nazwa materiałów Wymagana ilość Jednostka miary
1 KABEL XRUHAKXS 1X50/16 6/10KV 2 900 M
2 BEDNARKA 30X4 OC. 500 KG
3 FOLIA KABLOWA 300/05/100 CZERWONA 3 000 M
4 PRZEWÓD H07BO-F 7X1,5MM2 35 M
5 PRZEWÓD YNOGY 3X10+10 1KV 70 M
6 PRZEWÓD ONGI 3X2,5+2,5+2,5 1KV 440 M
7 PRZEWÓD OnG 3X4+4 1kV 40 M
8 PRZEWÓD ONGC-G 3X25+3X16/3 ZN- 95/MP-13-K-101 25 M
9 ONGCREKGŻ-GS 3X35+3X16/3 PRZEWÓD 6/10KV 190 M

Dokument nr: 425/D/2018/MA

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
o Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: marcin.adaszek@ramb.pl
- faksem na nr: 44/737 78 00
do dnia 05.12.2018 r. do godz. 15;00
o Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Póz. 1-3 do 10 tygodni od daty przesłania zamówienia
Póz. 4-9 do 12 tygodni od daty przesłania zamówienia
III. MIEJSCE DOSTAWY.
o Magazyn RAMB Sp. z o.o. 97-427 Rogowiec - 2 dni przez terminem dostawy awizacja telefoniczna w
terminach: poniedziałek- piątek w godzinach 7;00-13;00.

Wymagania:
W ofercie należy podać producenta oferowanego asortymentu oraz termin realizacji.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE.
o Dostawy muszą zawierać specyfikację:
- ilość paczek w dostawie,
- wyszczególnienie zawartości każdej paczki,
- Informacja czy wysyłka jest kompletną realizacją zamówienia czyjego częścią.
o Dowód dostawy w 2 egzemplarzach.
o Certyfikaty,
o Deklaracja zgodności,
o Dokumentacja techniczno-ruchowa,
o Karty gwarancyjna.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
Dla swojej ważności oferta powinna zawierać:
o Pieczęć firmową,
o Datę sporządzenia,
o Adres lub siedzibę oferenta, dane osoby do kontaktu w sprawach oferty/wskazanie osoby do udziału w aukcji
elektronicznej, numer telefonu, numer NIP, Regon
o Cenę jednostkową w PLN wraz z kosztami transportu, atestów i certyfikatów,
o Warunki płatności, preferowany przelew min. 30 dni liczony od daty otrzymania faktury VAT,
o Podpisane oświadczenia załącznik nr 1, 2.
o Okres związania z ofertą - 30 dni roboczych,
o Czytelny podpis osoby reprezentującej Dostawcę,
o Wskazanie osoby do kontaktów w sprawie oferty, aukcji elektronicznej i negocjacji, nr telefonu i e-mail,
OCENA OFERT.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
o Cena 100% przy spełnieniu pozostałych warunków wynikających z treści SIWZ.
o W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
o Po wykonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone negocjacje
cenowe lub aukcja elektroniczna. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu
pozostałych danych z ofert Wykonawcy. Warunki udziału w aukcji elektronicznej określa Regulamin udziału w
aukcji elektronicznej, który można pobrać ze strony internetowej www.ramb.pl

Kontakt:
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela
Osoba do kontaktów handlowych - Marcin Adaszek tel. 605 630 647 e-mail: marcin.adaszek@ramb.pl
Osoba do kontaktów w zakresie technicznym - Rafał Kowalik tel. 609 399 641 e-mail: rafał.kowalik@ramb.pl
Osoba do kontaktów w zakresie technicznym - Dariusz Piskuła tel. 885116 865 e-mail: dariusz.plskula@ramb.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.