Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Portu Jastarnia
ul. Portowa 43
84-140 Jastarnia
powiat: pucki
507 857 652, 58 673 59 60
mzp@jastarnia.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Jastarnia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego pięciu obiektów budowlanych w tym dla 4 budynków przeglądy 5 - cio letnie i dla 1 budynku przegląd roczny. Kontrolę budynków należy przeprowadzić zgodnie Ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
? Budynki podlegające 5- letnim przeglądom okresowym
? Budynek warsztatowo- magazynowy
? Budynek administracyjno - socjalny
? Budynek magazynowy na sprzęt rybacki A w Kuźnicy
? Budynek magazynowy na sprzęt rybacki B w Kuźnicy
? Budynek podlegający rocznemu przeglądowi okresowemu
? Budynek magazynowy na sprzęt rybacki w Jastarni
Widoki i charakterystyki poszczególnych obiektów przedstawiono w załącznikach do zapytania ofertowego.
2. Ogólne warunki umowy : umowa zawierała będzie zapisy określające :
? Strony umowy
? Opis przedmiotu umowy
? Termin realizacji
? Kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji
? Wartość zamówienia i warunki płatności

Składanie ofert:
7. Termin składania ofert: do dnia 07. 12. 2018 do godz. 10.00. Oferty na formularzu
stanowiącym załącznik nr.1 do zapytania ofertowego należy składać :
? osobiście, pocztą lub dostarczyć w inny sposób na adres : Miejski Zarząd Portu Jastarnia
ul. Portowa 43 84-140 Jastarnia .
? pocztą elektroniczną na adres mzp@jastarnia.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia : 24. XII. 2018

Wymagania:
4. Warunki płatności:
Płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia protokołów okresowych kontroli stanu technicznego wszystkich obiektów.
5. Opis sposobu obliczania ceny.
W formularzu ofertowym należy podać łączną cenę dla wszystkich obiektów oraz ceny
przeglądów dla poszczególnych obiektów.
6. Opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty z podaniem znaczenia kryterium i sposobu oceny ofert:
Kryterium oceny ofert: Cena - waga 100%
Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia oferty będzie załączony dokument
potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę uprawnień budowlanych
uprawniających do przeprowadzenia kontroli technicznej obiektów
budowlanych.

Kontakt:
8. Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawie zapytania
ofertowego: Mirosław Mońko Tel 507 857 652

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.