Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa zasilacza

Przedmiot:

Dostawa zasilacza

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5;
20-031 Lublin
powiat: Lublin
tel/ fax: +48 81 537 51 79
m.szlachetka@poczta.umcs.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasilacza.
Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
CPV: 38500000-0 - aparatura kontrolna i badawcza

CPV: 38500000-0

Dokument nr: PUB/104-2018/DOP-a

Składanie ofert:
1) Ofertę należy przesłać na adres e-mail: m.szlachetka@poczta.umcs.lublin.pl w terminie do dnia 06.12.2018 r. do godz. 11.00.
2) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania:
3. Opis sposobu przygotowania oferty:
4. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem ,,Formularza oferty", stanowiącym załącznik do zaproszenia.
5. Oferta winna być złożona w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów oraz winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
6. Wykonawca składając ofertę powinien wpisać w temacie wiadomości e-mail oznaczenie zgodnie z poniższym:
,,Oferta w postępowaniu na ....................................., oznaczenie sprawy: .............................".
4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Uwagi:
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) - zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem zamówień z dziedziny nauki, działalności kulturalnej, na usługi, społeczne i inne szczególne usługi - Zarządzenie Nr 25/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
6. Kryteria oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty jest cena (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
8. Informację o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie podmiotowej BIP.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.
10. W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Kontakt:
2. Osoby upoważnione do kontaktu: Małgorzata Szlachetka, tel.81 537 51 79, fax:81 537 50 43,e-mail: m.szlachetka@poczta.umcs.lublin.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.