Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej

Przedmiot:

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Edukacji Artystycznej
ul. ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 022 42 10 621, faks 022 42 10 633
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Postępowanie 118/2018 - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. G. Fitelberga w Chorzowie - zamówienie uzupełniające
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych obejmujących: a) Wymianę balustrad schodowych celem przystosowania ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów - zgodnie z PK nr 7 z 14.11.2018 roku, b) Przebudowę istniejących pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia dydaktyczne - zgodnie z PK nr 8 z 14.11.2018 roku, c) Wymianę tynków ściennych w pomieszczeniach piwnicznych - zgodnie z PK nr 9 z 14.11.2018 roku, d) Montaż wykładzin obiektowych na parterze, I i II piętrze budynku - zgodnie z PK nr 11 z 14.11.2018 roku. Prace będą realizowane w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. G. Fitelberga w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 43, 41-500 Chorzów. 2. Realizacja zamówienia stanowi element towarzyszący procesowi termomodernizacji budynku w ramach realizacji zadania pn. ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce" dofinansowanego ze środków UE w ramach PO IiŚ 2014-2020, Priorytet I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 4.3 - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznego, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym. 3. Uzasadnienie realizacji powyższych prac zostało zawarte w protokołach konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 14.11.2018 roku sporządzonych w ramach realizacji zamówienia w oparciu o umowę nr FS.2601.90.2018.ZO z dnia 25.09.2018 roku. Na opis przedmiotu składają się, poza ustaleniami wynikającymi z w/w Protokołu konieczności: dokumentacja projektowa w zakresie uzasadnionym charakterem zlecanych robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zgodna z wymogami zawartymi w dokumentach stanowiących załącznik do umowy podstawowej, oraz przedmiary robót. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi

Dokument nr: 500287980-N-2018, FS.2601.123.2018.KM

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), dalej ustawą, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Postępowanie 85/2018 - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. G. Fitelberga w Chorzowie. Jego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych związanych z procesem termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi. W dniu 19.07.2018 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 137-312094 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt VI.3), przewidziano udzielenie zamówienia podobnego: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze. Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 25.09.2018 r. Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane ,,CZĘSTOBUD" Damian Świącik z Częstochowy. Niniejsze zamówienie polega na udzieleniu zamówienia podobnego - tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe i do wysokości dopuszczonej zapisami ogłoszenia o zamówieniu i siwz. Tym samym należy stwierdzić, że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo budowlane Częstobud Damian Świącik, , Al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200, Częstochowa, kraj/woj. śląskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.