Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16941z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełna Usługa Oświetleniowa

Przedmiot:

Pełna Usługa Oświetleniowa

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Górka
ul. Rynek 33
63-910 Miejska Górka
powiat: rawicki
tel. 0-65 5474507, faks 0-65 5474421
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Miejska Górka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełna Usługa Oświetleniowa na terenie Gminy Miejska Górka na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w roku 2019
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Miejska Górka (energia elektryczna w ilości niezbędnej dla wszystkich 957 opraw oświetleniowych oświetlenia publicznego, utrzymanie urządzeń oświetleniowych, prowadzenie ruchu, konserwacji, eksploatacji i remontów urządzeń oświetleniowych) na urządzenia stanowiących własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w 2019 r. Pod pojęcie usługi oświetleniowej rozumie się zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych, w szczególności, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy Miejska Górka, za pomocą urządzeń stanowiących majątek wykonawcy. Zakres obejmuje wykonanie usług w zakresie, jakim Gmina jest zobowiązana do utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego na podstawie przepisów Prawa Energetycznego, w szczególności wykonywania czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Miejska Górka oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Wykonawca powinien prowadzić eksploatację urządzeń objętych zamówieniem w sposób zapewniających: bezpieczeństwo obsługi i otoczenia, optymalną żywotność urządzeń, utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego, zachowanie wymagań ochrony środowiska, bezpieczną i ekonomiczną pracę urządzeń oraz racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej

CPV: 50232100-1

Dokument nr: 500287917-N-2018, WI.271.15.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający w celu realizacji zadania wybrał tryb z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). W analizowanej sytuacji występuje następujący stan prawny i faktyczny: Gmina Miejska Górka wykonując zadania własne, określone w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, polegające na finansowaniu oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, planuje w bieżącym roku przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Pełna Usługa Oświetleniowa na terenie Gminy Miejska Górka na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie sp. z o. o. w roku 2019. Aby realizować usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się na terenie gminy Miejska Górka, Gmina musi posiadać zgodę właściciela sieci oświetleniowej urządzeń. W następstwie powyższego wystąpiono do ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie o wyrażenie zgody na eksploatację i konserwację oraz dostawę energii elektrycznej w drodze postępowania przetargowego. Pismem z dnia 28.11.2018 r. otrzymaliśmy szeroko uzasadnioną odpowiedź negatywną stwierdzającą, że wyżej wymieniony właściciel nie wyraża zgody na wejście na majątek oświetleniowy Spółki. Wszelkie działania na urządzeniach oświetlenia drogowego prowadzone bez stosownych uzgodnień z ENEA Oświetlenie Sp. o.o. traktowane będą jako niezgodne z prawem, a ponadto stanowić to będzie naruszenie prawa własności. Z przepisów kodeksu cywilnego oraz prawa energetycznego wynika prawo zakładu będącego właścicielem urządzeń do podejmowania decyzji odnośnie podmiotu, który prowadzić będzie prace związane z utrzymaniem i konserwacją punktów oświetleniowych w należytym stanie technicznym. Prawo podmiotowe jest prawem bezwzględnym i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenia określone w kodeksie cywilnym. Powyższe uniemożliwia przeprowadzenie postępowania w trybach konkurencyjnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamawiający uznał więc, iż wybór procedury do udzielenia zamówienia publicznego na realizację pełnej usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejska Górka na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie sp. z o. o. w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.1a Prawa zamówień publicznych jest uzasadniony ze względu na to, że usługi te mogą być świadczone z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze przez jednego Wykonawcę.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ENEA Oświetletnie sp. z o.o., RO3@eneos.pl, ul. Ku Słońcu 34 , 71-080, Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.