Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Sulechów
ul. Bankowa 2
66-100 Sulechów
powiat: zielonogórski
tel: (068) 385 23 74 fax: (068) 385 20 42
Sulechow@zielonagora.lasy.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Sulechów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nadleśnictwo Sulechów ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie robót
budowlanych w ramach zadania pn. ,,Remont leśniczówki Brody"
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.
,,Remont leśniczówki Brody".
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały
w załącznikach nr 2, 3, 4 i 5 do ogłoszenia.

Dokument nr: SA.270.16.2018.JK

Otwarcie ofert: 9. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 113 w dniu
06.12.2018 r. - godz. 11;00. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia
ofert.

Składanie ofert:
5. Oferty należy składać do godziny 10;30 do dnia 06.12.2018 r. w siedzibie
Nadleśnictwa Sulechów ul. Bankowa 2, pokój nr 105 lub przesłać na adres
Nadleśnictwa.
8. Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Obowiązuje forma pisemna pod rygorem nieważności.
2) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej w sposób następujący:
Oferta na zadanie: ,,Remont leśniczówki Brody" nie otwierać przed godz. 11;00
dnia 06.12.2018 r.
3) W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty,
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej
przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie będzie brana pod uwagę przy wyborze
najkorzystniejszej oferty.
4) Ofertę stanowi druk ,,Formularz ofertowy" z obowiązującymi załącznikami
i wymaganymi dokumentami (w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem), tj.:
o aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) lub wersja wygenerowana
elektronicznie,
o wypełniony kosztorys ofertowy (załącznik nr 6 do ogłoszenia),
o w przypadku, gdy dokumenty ofertowe podpisywać będzie osoba
nieuprawniona do właściwej (według istniejącego stanu prawnego) reprezentacji
wykonawcy bezwzględnie wymagane jest dołączenie do oferty stosownego
pełnomocnictwa dla takiej osoby.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.

Wymagania:
4. Nadleśnictwo Sulechów zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania
ofertowego bez podania przyczyn. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem kompletnej oferty.
6. W przypadku błędów rachunkowych w ofercie - Zamawiający zastrzega sobie
prawo do poprawienia ich bez informowania Wykonawcy.
7. Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena = 100% znaczenia.
UWAGA: Oferty niekompletne lub zawierające nieaktualne dokumenty, nie będą brane
pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.