Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
193z dziś
3142z ostatnich 7 dni
14794z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Postępowanie 117/2018 - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół...

Przedmiot:

Postępowanie 117/2018 - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Plastycznych

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
ul. ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 022 42 10 621, faks 022 42 10 633
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Postępowanie 117/2018 - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie - zamówienie uzupełniające
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych obejmujących: a) Wykonanie zabudów g-k, montaż kaset podłogowych, poprowadzenie instalacji internetowej w rurkach w posadzce - zgodnie z PK nr 3 z 22.10.2018 roku, b) Zmianę systemu mocowania konsol elewacji wentylowanej z kołków rozporowych na kotwy chemiczne wraz ze zwiększeniem ilości łączników - zgodnie z PK nr 3 z 22.10.2018 roku, c) Podparcie stropu w miejscach przejść wentylacji - zgodnie z PK nr 3 z 22.10.2018 roku, d) Zmianę obudów grzejników w sali sportowej - zgodnie z PK nr 3 z 22.10.2018 roku, e) Modernizację posadzek ciągów komunikacyjnych I piętra (holl, korytarze, pomieszczenia techniczne) - zgodnie z PK nr 4 z 29.10.2018 roku, Prace będą realizowane w budynku Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie, ul. Muzyczna 10 A, 20-612 Lublin. 2. Realizacja zamówienia stanowi element towarzyszący procesowi termomodernizacji budynku w ramach realizacji zadania pn. ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce" dofinansowanego ze środków UE w ramach PO IiŚ 2014-2020, Priorytet I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 4.3 - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznego, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym. 3. Uzasadnienie realizacji powyższych prac zostało zawarte w protokołach konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 22.10.2018 roku oraz 29.10.2018 roku sporządzonych w ramach realizacji zamówienia w oparciu o umowę nr FS.2601.24.2018.KM z dnia 17.05.2018 roku. 4. Na opis przedmiotu składają się, poza ustaleniami wynikającymi z w/w Protokołu konieczności: dokumentacja projektowa w zakresie uzasadnionym charakterem zlecanych robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zgodna z wymogami zawartymi w dokumentach stanowiących załącznik do umowy podstawowej, oraz przedmiary robót. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi

Dokument nr: 500287978-N-2018, FS.2601.122.2018.KM

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), dalej ustawą, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Postępowanie 17/2018 - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie. Jego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych związanych z procesem termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi. W dniu 28.02.2018 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 041-088851 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt VI.3), przewidziano udzielenie zamówienia podobnego: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze. Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 17.05.2018 r. Wykonawcy: EDACH Spółka z o. o. Sp. K. z Ciecierzyna. Niniejsze zamówienie polega na udzieleniu zamówienia podobnego - tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe i do wysokości dopuszczonej zapisami ogłoszenia o zamówieniu i siwz. Tym samym należy stwierdzić, że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
EDACH Spółka z o. o. Sp. K., , Jakubowice Konińskie-Kolonia, ul. Różana 3, 21-003, Ciecierzyn, kraj/woj. lubelskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.