Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja termoizolacji sieci energetycznych

Przedmiot:

Modernizacja termoizolacji sieci energetycznych

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A. w Bieruniu
ul. Plac Alfreda Nobla 1
43-150 Bieruń
powiat: bieruńsko-lędziński
kom. 605-904-761
a.sosabowski@nitroerg.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=412191
Województwo: śląskie
Miasto: Bieruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja termoizolacji sieci energetycznych przy bud. S-5, S-1 na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Bieruń.
Opis postępowania Etap 1.
Przedmiotem postępowania jest wymiana izolacji rurociągów c.o. zasilania i powrotu we wspólnym płaszczu o średnicy zewnętrznej 240 mm oraz izolacja mostków ( by-pass'ów ).
Ofertę należy przygotować w oparciu o ,,Załącznik - Zakres prac termoizolacyjnych", który został załączony do niniejszego postępowania.
Załącznik w formie PDF jest załączony w ,,Załączniki dla Oferentów"
Ofertę należy załączyć do oferty (skan dokumentu w formacie PDF).
Zamawiający przed złożeniem oferty wymaga dokonania wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą wymienioną poniżej.
Termin wykonania do 30.12.2018 (protokół odbioru)
/ W przypadku opóźnienia wykonania ww. robót Wykonawca zapłaci NITROERG S.A. karę umowną wysokości 1% wartości ustalonego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
/ Zlecającemu NITROERG S.A. przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej.
Do oferty należy dołączyć również:
Oświadczenie Wykonawcy RODO dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ (skan dokumentu w formacie PDF załączony do SWZ).
Oświadczenie Wykonawcy RODO jest załączone w ,,Załączniki dla Oferentów"
Osoba do kontaktu: (godz. 8.00 - 13.00)
Sosabowski Adam Kom. 605-904-761
Grupa asortymentowa B0201 - Usługi remontowe obce- bieżące
B0203 - Usługi techniczne
B0205 - Pozostałe usługi techniczno-budowlane
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: NITROERG/UEB/18/59326

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-12-07 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań -
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=412191

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne, choćby nieprawomocne, orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 11 ,,Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A."
Postanowienia umowy/ zlecenia Do Uzgodnienia
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
ZAKRES PRAC TERMOIZOLACJI.pdf

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Adam
Nazwisko: Sosabowski
Ulica: ul. Plac Alfreda Nobla 1
Miejscowość: Bieruń
Kod pocztowy: 43-150
Email: a.sosabowski@nitroerg.pl
Telefon: brak

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.