Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Materiały do wyposażenia łazienek oraz materiały p.poż

Przedmiot:

Materiały do wyposażenia łazienek oraz materiały p.poż

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: KWP Gdańsk
ul. Biskupia 23
80-875 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/178510
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Materiały do wyposażenia łazienek oraz materiały p.poż
opis w specyfikacji

Dokument nr: ID 178510

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2018-12-03 08:42:06
Zakończenie transakcji: 2018-12-05 13:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/178510

Miejsce i termin realizacji:
Najwcześniejszy termin dostawy:
Najpóźniejszy termin dostawy:
Miejsca dostaw

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OFERENTÓWPRZYSTĘPUJĄCYCH DO POSTĘPOWAŃ WYSTAWIONYCH PRZEZ KOMENDĘ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W GDAŃSKU
1) Postępowania realizowane przezZamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowejodbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowejwww.platformazakupowa.pl/, to znaczy, że nie są przyjmowane ofertyzakupowe składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.
2) Postępowania wystawiane naInternetowej Platformie Zakupowej są postępowaniami, które dotyczązapytania ofertowego, co nie jest jednoznaczne z dokonaniem zakupu.Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówieniapublicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych imożliwa jest zmiana lub unieważnienie zapytania bez podaniaprzyczyny.
3) Składanie ofert poprzez platformęzakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania wwyborze ofert.
4) Pełna specyfikacja zamówienia orazewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, adostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki ijest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
5)Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie kosztywykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa sięw oparciu o ceny brutto.
6) Oferent jest związany złożonąprzez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończeniapostępowania.
7) Wybór oferty Zamawiający dokonapisemnie poprzez złożenie Zamówienia w formie elektronicznej (zapomocą faksu lub pocztą e-mail), a Wykonawca jest zobligowany dopotwierdzenia otrzymania niniejszego Zamówienia.
8) Termin płatności na rzeczWykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia orazotrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej fakturyVAT.
9) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw irobót, zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały sąfabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przezZamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.
10)Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytaniaofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą -Wykonawca bezzwłocznie odbierze towar niezgodny z zamówieniem odZamawiającego,bądź Zamawiający odeśle towar na koszt iryzyko Wykonawcy.
11) Zamawiający zastrzega, żeprzeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyboremWykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nieprzysługujew stosunku do Zamawiającego żadneroszczenie.
12) Zamawiający, w ramachposiadanych środków finansowych, dopuszcza możliwośćograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianego asortymentu.
13) Niezrealizowanie zamówienia wterminie wskazanym w zapytaniu uprawnia Zamawiającego do odstąpieniaod zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych iroszczeń ze strony Wykonawcy.
14) Warunkiem złożenia oferty jestzapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja.Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferentaoświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyrażazgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a takżezobowiązuje się do ich przestrzegania.
Wymagania dodatkowe
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni od daty otrzymania faktury, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin realizacji zamówienia (20.12.2018 r.)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
KWP Gdańsk
ul. Biskupia 23
80-875 Gdańsk
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.