Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
141z dziś
3090z ostatnich 7 dni
14742z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wynajem mobilnego lodowiska

Przedmiot:

Wynajem mobilnego lodowiska

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi
Nowa Wieś 387
36-001 Trzebownisko
powiat: rzeszowski
tel. 17 77 13 125, tel. 17 77 13 126,
marek@basentrzebownisko.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Trzebownisko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wynajem (dzierżawa) mobilnego lodowiska (demontowalnego) z system orurowań chłodniczych płyty wraz z jego montażem oraz demontażem (wszystko w cenie usługi), przeszkoleniem obsługi lodowiska. Wynajem łyżew.
2. Lokalizacja lodowiska; na istniejącym boisku do piłki siatkowej z nawierzchnią poliuretanową.
3. Wymiary lodowiska nie większe niż 30m x 20m (wymiary boiska).
4. Zabezpieczenie w wodę i energię elektryczną zapewnia Zamawiający.
5. Lokalizacja lodowiska pokazana na mapce stanowiącej załącznik do zapytania.
6. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Gminę Trzebownisko.

Dokument nr: OSIR - 261.ZO.3.2018

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin składania ofert oraz ich otwarcia:
Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres marek@basentrzebownisko.pl, izabela@basentrzebownisko.pl ( scan oferty), lub osobiście w siedzibie Zamawiającego do pok. nr 101 do godz. 16.00, bądź pocztą na adres Zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z/s w Nowej Wsi, Nowa Wieś 387, 36-001 Trzebownisko.
Termin składania ofert: 05.12.2018 r. do godz. 16.00
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do OSIR. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
III. Okres dzierżawy: od 20-12-2018 do 25-04-2019

Wymagania:
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Na kopercie proszę o zamieszczenie dopisku ,, Wynajem (dzierżawa) mobilnego lodowiska ( demontowalnego)".
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.

Uwagi:
VIII. Kryteria wyboru ofert: cena - 100 %
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w powyższej sprawie jest Pan Marek Bakowski, tel. 17 77 13 125
email; marek@basentrzebownisko.pl, oraz Izabela Rząsa-Gaweł, tel. 17 77 13 126,
email: izabela@basentrzebownisko.pl.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Ośrodka tj. od godz. 8.00 do 16.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.