Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zabiegów ochrony czynnej

Przedmiot:

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
powiat: Poznań
tel.: 61 639 64 45
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Badanie rynku na potrzeby przyszłych zamówień
II. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ):
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu odrostów drzew i krzewów (po wycince z 2017 r.) z płatu siedliska przyrodniczego 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) w obszarze Natura 2000 Ostoja koło Promna PLH300030 wraz z usunięciem biomasy.
2. Przedmiot zamówienia jest realizacją działania ochronnego wynikającego z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja koło Promna PLH300030 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r., poz. 2115 ze zm.) wykonywanego w ramach projektu POIS.02.04-00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód.
3. Zamawiający planuje wycinkę drzew i krzewów z płatu siedliska przyrodniczego o powierzchni 0,407 ha położonego nad brzegiem Jeziora Kazanie na następujących działkach ewidencyjnych w obrębie Kapalica w gminie Pobiedziska: 54, 55, 56, 57, 58 oraz 59/1.
4. Dokładną lokalizację obszaru, na którym mają zostać wycięte drzewa i krzewy przedstawia mapa stanowiąca Załącznik nr 1 do OPZ.
5. Wycince podlegają głównie odrosty drzew z gatunku: olsza czarna Alnus glutinosa, brzoza brodawkowata Betula pendula, formy krzewiaste wierzb Salix spp., kruszyna pospolita Frangula alnus, a także pojedyncze okazy innych gatunków. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia z powierzchni torfowiska należy usunąć wszystkie drzewa i krzewy.
6. Prace należy wykonać ręcznie (siekiera, piła ręczna/spalinowa) bez użycia ciężkiego sprzętu.
7. Wycinkę należy przeprowadzić jak najniżej powierzchni ziemi, ograniczając liczbę pniaków wystających ponad powierzchnię gruntu do niezbędnego minimum.
8. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia całkowitej biomasy powstałej na skutek wycinki drzew i krzewów w płacie siedliska przyrodniczego. Do wyniesienia biomasy poza płat siedliska dopuszczalne jest użycie sprzętu mechanicznego nie niszczącego powierzchni torfowiska. Poruszanie się sprzętem mechanicznym w płacie siedliska przyrodniczego jest dopuszczone jedynie w wyznaczonym korytarzu technologicznym.
9. Na potrzeby przeprowadzenia wycinki oraz wyniesienia biomasy dopuszczalne jest wytyczenie 2 dróg technologicznych poprzez wycięcie pasa zarośli rosnących na skarpie otaczającej torfowisko oraz Jezioro Kazanie na działce o nr. ewidencyjnych 55 oraz 58.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wywiezienie całkowitej biomasy (zrębki, gałęzi, drewna) z miejsc tymczasowego składowania oraz uprzątnięcia miejsca składowania i przywrócenia go do stanu pierwotnego.
11. Wycinka odbędzie się w płatach siedliska przyrodniczego, będącego przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja koło Promna PLH300030. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby podczas realizacji prac terenowych nie dopuścić do zniszczenia siedliska przyrodniczego. Niedopuszczalne jest korzystanie z ciężkiego sprzętu w granicach siedliska przyrodniczego.
12. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie gleby i wody przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp.
13. Na potrzeby przedmiotowej wycinki nie jest wymagane zezwolenie, o którym mowa w art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.). W myśl art. 83f ust. 1 pkt. 12, przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.
14. Wycenę należy podać w kwocie brutto i netto.

Składanie ofert:
Oferty należy składać do 4 grudnia 2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, maciej.szajda.poznan@rdos.gov.pl lub karolina.sikorska.poznan@rdos.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Przewiduje się zlecenie i realizację zamówienia w 2019 r.

Kontakt:
V. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu z wykonawcami
Karolina Sikorska, tel.: 61 639 64 45, e-mail: karolina.sikorska.poznan@rdos.gov.pl
Maciej Szajda, tel.: 61 639 64 45, e-mail: maciej.szada.poznan@rdos.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.