Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup opraw oświetleniowych wewnętrznych

Przedmiot:

Zakup opraw oświetleniowych wewnętrznych

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
ul. 11-GO LISTOPADA 37/59
26-600 RADOM
powiat: Radom
tel.: 048 362 91 91 fax.: 048 345 27 15
wir.kwp@ra.policja.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: RADOM
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup opraw oświetleniowych wewnętrznych na potrzeby jednostek Policji garnizonu mazowieckiego
Przedmiotem zamówienia są wewnętrzne oprawy oświetleniowe LED 60x60 40W 230VAC 100 szt. wraz
z ramką do montażu natynkowego paneli LED - 100szt. - zgodnie z załączoną specyfikacją (załącznik
nr 4).

Dokument nr: 429/ZP/2018, 129/WIR/2018

Otwarcie ofert: 11. Termin otwarcia ofert** : nie dotyczy

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty cenowe proszę przesłać na adres e-mail: wir.kwp@ra.policja.gov.pl lub fax: 048/ 345 35 39 do
dnia 05.12.2018r. godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 21.12.2018r.

Wymagania:
5. Kryteria wyboru ofert: cena 100%
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów
i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia)*: nie dotyczy
7. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści: wzór umowy
w załączeniu (załącznik nr 3 )
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego
wniesienia": nie dotyczy
9. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy)': min 12 miesięcy
Sposób przygotowania oferty:
- należy uzupełnić i załączyć formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2).
- zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert w postaci elektronicznej lub drogą faksową,
- cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonanie przedmiotu zamówienia.
- podpisanie umowy nastąpi w terminie 5 dni roboczych (poniedziałek-piątek), licząc od dnia ukazania
się na stronie internetowej Zamawiającego informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty;
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
12. Dopuszcza się negocjacje z przynajmniej trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty .
W przypadku braku takiej ilości ofert Zamawiający podejmie negocjacje ze wszystkimi Wykonawcami,
którzy złożyli oferty.
Zamawiający zastrzega, że postępowanie może nie zakończyć się wyborem Wykonawcy.

Kontakt:
4. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Maurycy Witkowski, tel. 48 345 24 65.
506 751 753

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.