Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
149z dziś
4125z ostatnich 7 dni
17090z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja ściany graficznej systemu sterowania

Przedmiot:

Modernizacja ściany graficznej systemu sterowania

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. w Jaworznie
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno
powiat: Jaworzno
tel. 32 7153947, 7153550, 7153659
Wieslaw.Dudek@tauron-wytwarzanie.pl
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=78462
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja ściany graficznej systemu sterowania Procontrol bloku nr 2 w TAURON Wytwarzanie - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
Opis zapytania
1. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
,,Modernizacja ściany graficznej systemu sterowania Procontrol bloku nr 2 w TAURON Wytwarzanie - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie"
2. Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
- Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1
4. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu.
5. Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
1) Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018 r.
2) Wymagany okres gwarancji jakości: Wykonawca gwarantuje wykonanie niniejszego zamówienia w oparciu o najlepszą posiadaną wiedzę oraz zgodnie z obowiązującymi normami.
3) Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto w polskich złotych za cały zakres prac. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający wymaga, aby formą płatności był przelew dokonywany na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5) Zamawiający dokona oceny ofert wg. następujących kryteriów i wag:
cena netto 100%
6) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu:
a) podpisane Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2),
b) podpisane Oświadczenie o dysponowaniu osobami (Załącznik nr 3),
b) skany nw. dokumentów:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Osoby do kontaktu:
Zdzisław Klimek tel. 32 715 3550 e-mail: zdzislaw.klimek@tauron-wytwarzanie.pl
Dariusz Starczyk tel. 32 715 3659 e-mail: dariusz.starczyk@tauron-wytwarzanie.pl
7. Termin ważności oferty: 30 dni.
8. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w ramach przeprowadzenia wielu powtórzeń (rund) zapytania skierowanego do Wykonawcy.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3) w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
9. Informacja dla oferentów:
1) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt: e-mail: swoz@tauron.pl
2) Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.
5) Zamawiający podczas realizacji Przedmiotu zamówienia wymaga zapoznania się i przestrzegania zasad wskazanych w dokumencie pod nazwą: ,,Zasady zatrudniania firm zewnętrznych w zakresie stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w TAURON Wytwarzanie S.A.", dostępnym na Platformie Zakupowej Grupy TAURON, w sekcji: ,,Regulaminy i instrukcje". Łącze bezpośrednie do dokumentu: http://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList".
10. W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy;
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o dysponowaniu osobami;
Załącznik nr 4 - Instrukcja Oferenta - Podręcznik dla oferenta.
Kategoria zakupowa 37.9. Cyfrowe systemy sterowania i wizualizacji - remonty planowe, modernizacje, przeglądy i konserwacje

Dokument nr: 2018/RFX/TW/01EZU/10974

Składanie ofert:
Data wszczęcia postępowania 03-12-2018 08:50
Termin składania ofert 06-12-2018 12:00
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=78462

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
Termin wykonania zamówienia do 31.12.2018

Wymagania:
Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Tak
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium
Waluta zamówienia PLN
Netto/Brutto Netto
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.

Kontakt:
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A
Imię: Wiesław
Nazwisko: Dudek
Ulica: ul. Promienna 51
Miejscowość: Jaworzno
Kod pocztowy: 43-603
Email: Wieslaw.Dudek@tauron-wytwarzanie.pl
Telefon: +48 32 715 3947

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.