Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprzedaż energii elektrycznej

Przedmiot:

Sprzedaż energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce
Teodorówka 1
23-400 Biłgoraj
powiat: biłgorajski
tel. 084 686 85 33 lub 084 686 06 44
teodorowka@bilgo.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biłgoraj
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1.Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV: 09.30.00.00 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2006r. Nr 81 poz. 615 z późn. zm.), do:

Część I: Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce, 23-400 Biłgoraj,

Część II: Filia DPS w Długim Kącie, Długi Kąt -Osada 5, 23-460 Józefów,

Część III: Filia DPS w Biłgoraju, ul. Zielona 95, 23-400 Biłgoraj.
Zamawiający zawiera osobno umowę na dystrybucję oraz osobno na zakup energii.

okres rozliczeniowy: 1 miesiąc (kalendarzowy).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur szacunkowych.

Każdy z wykonawców zamówienia składa ofertę na wszystkie części zamówienia.
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom.

Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej z Wykonawcą, której projekt stanowi załącznik Nr 3.

Szacowane roczne zużycie energii (w okresie obowiązywania umowy) :

Sumaryczna Moc umowna wynosi- kW - 199
Ilość pkt poboru mocy- pkt - 4
Całkowite zużycie energii- kWh - 240 000

w tym :

- G 11 - kWh - 240 000

Określenie przewidywanego poboru energii stanowi element służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanych ilościach. Rozliczenie sprzedaży odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen Wykonawcy, które podał w ofercie.

CPV: 09.30.00.00

Dokument nr: DFK.323.22.2018.MP

Składanie ofert:
8.Ofertę zawierającą wymagane informacje proszę złożyć do dnia 06.12.2018 r do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce, 23-400 Biłgoraj, Dział Księgowości, pokój nr 10.

9.Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres zamawiającego.

Wymagania:
2.Miejsce dostawy :

Wg wyszczególnienia w załączniku Nr 1 do projektu umowy.

3. Istotne Zapisy

Złożenie wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego należeć będzie do Wykonawcy w imieniu Zamawiającego, który na wykonanie tych czynności udzieli mu pełnomocnictwa.
Oferent poda stawkę, ceny energii elektrycznej wliczając także opłatę handlową i inne koszty.
Zamawiający posiada zawarte umowy na zakup energii dla punktów poboru wyszczególnionych w zał. Nr 1 do projektu umowy .

4.Załączniki dotyczące zamówienia są zamieszczone na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce pod adresem www.teodorowka.bilgo.pl w zakładce bip, przetargi oraz pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce, 23-400 Biłgoraj, Teodorówka 1.

5.Termin rozpoczęcia realizacji umowy dla każdego punktu odbioru określa się na dzień 01.01.2019 r., jednak nie wcześniej niż po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD - PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Zamościu.

6.Czas trwania umowy: 12 miesięcy.

7.Ofertę należy sporządzić na druku przygotowanym przez DPS Teodorówka, która powinna zawierać:

nazwę, adres, pieczątkę i podpis Wykonawcy,
NIP, REGON Wykonawcy,
wartość przedmiotu zamówienia.
Aktualną koncesję do prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Oświadczenie o posiadaniu zawartej Umowy o świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie Gminy i Miasta Biłgoraj, Gminy Józefów
Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności dotyczących rozwiązania umowy z poprzednim dostawcą energii.
10.Kryteria i sposób oceny ofert:

1. cena - 100 %

cena oferty najkorzystniejszej/najtańszej/

przeliczana wg wzoru: --------------------------------------------------- x 100%

cena kolejnej oferty

11.Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena netto za energię elektryczną (załącznik nr 1, kolumna nr 2) powinna zawierać cenę jednostkową energii elektrycznej netto wyrażoną w zł/kWh, określoną z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku. Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę netto.
Ceny podane w ofercie będą obowiązywać przez okres trwania umowy.

12.Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej DPS ( teodorowka@bilgo.pl), Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące powyższego zamówienia do dnia 05.12.2018 r. do godziny 10:00.

13.Zamawiający poprawi ewentualne oczywiste omyłki w ofercie.

14.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku wybrania Państwa oferty, zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy.

Kontakt:
15.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Monika Potocka.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.