Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
272z dziś
4248z ostatnich 7 dni
17212z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup przełączników sieciowych

Przedmiot:

Zakup przełączników sieciowych

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
ul. Barona 10
95-100 Zgierz
powiat: zgierski
(42) 714-12-77, fax: (42) 717-41-60
przetargi@pupzgierz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Zgierz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1) Switch zarządzalny rack 19" NETGEAR GS752TX-100NES 48 portów - 3 szt.
2) Switch zarządzalny rack 19" NETGEAR GS728TX-100NES 24 porty - 1 szt.
3) Kabel sieciowy RJ45 CAT. 6a SFTP 0,25m - 3 szt.

2. Na zakupiony sprzęt wymagana jest gwarancja producenta.
3. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji wyżej opisanego zamówienia w tym dostawę do siedziby zamawiającego w Zgierzu ul. Barona 10, pok. 206, IIp..
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

CPV: 32420000 - 3

Dokument nr: DZ.2710.57.2018.MS

Składanie ofert:
5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10, sekretariat I piętro lub faksem (nr faksu: 42 717 41 60) albo drogą elektroniczną na adres
e-mail: przetargi@pupzgierz.pl w terminie do dnia 04 grudnia 2018 r. do godz. 1400.

Miejsce i termin realizacji:
1. Maksymalny termin realizacji zamówienia - do 15 grudnia 2018 r.

Wymagania:
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY

1. Przez złożenie oferty rozumie się złożenie prawidłowo wypełnionego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o konkursie ofert.
2. Oferta powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
1) oznaczenie Wykonawcy, w tym:
a) numer NIP
b) REGON
2) ceny zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
3. W każdym przypadku złożenia oferty przez Wykonawców będących osobami fizycznymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, spółkami osobowymi (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo - akcyjna), spółką cywilną, wymagane jest złożenie, podpisanego przez uprawnioną osobę, Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z Klauzulą informacyjną na druku Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia o konkursie ofert.
4. W przypadku gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące, wraz z ofertą powinien złożyć podpisane Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych na druku Zamawiającego stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia o konkursie ofert.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
2. Niedostarczenie sprzętu objętego niniejszym Ogłoszeniem o konkursie ofert
w terminie do 15 grudnia 2018 r. skutkowało będzie odstąpieniem Zamawiającego od umowy.
3. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie jego prowadzenia.
6. Kryterium decydującym o wyborze Wykonawcy jest cena, przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego określonymi
w niniejszym Ogłoszeniu.
7. Oferty nieprawidłowo sporządzone lub złożone będą odrzucone.
8. Płatność będzie uregulowana po realizacji zamówienia po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, przelewem na konto wskazane na fakturze/rachunku, w terminie 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury drogą elektroniczną na adres sekretariat@pupzgierz.pl
9. Niniejsza procedura nie jest prowadzona w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

Kontakt:
10. Do kontaktów (wyjaśnień) w sprawach merytorycznych upoważniony jest Starszy Informatyk - Pan Radosław Taradaj tel. 42 717 22 00, natomiast w sprawach formalnych upoważniony jest Marek Skrobacz - Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych - tel. 42 714 12 74.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.