Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
440z dziś
3001z ostatnich 7 dni
12200z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kontrraportu dla przedsięwzięcia

Przedmiot:

Wykonanie kontrraportu dla przedsięwzięcia

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pułtusk
l. Rynek 41
06-100 Pułtusk
powiat: pułtuski
tel. 23 692 51 11
jolanta.zygmuntowicz@pultusk.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pułtusk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Pułtusk zwraca się z pytaniem o możliwość, warunki i cenę wykonania kontrraportu
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu w miejscowości Boby na działce
o nr ew. 6/6, 6/7, 6/8, obręb 2 Boby, gmina Pułtusk, powiat pułtuski.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Specyfikacja głównych wymagań:
wykonanie kontrraportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu
w miejscowości Boby na działce o nr ew. 6/6, 6/7, 6/8, obręb 2 Boby, gmina Pułtusk,
powiat pułtuski przez osobę posiadająca stosowne uprawnienia, zgodnie z art. 74a ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2018 r. póz. 2081)
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Pułtusku opracowanie,
o którym mowa w pkt. 1, w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w jednym w wersji elektronicznej.

Dokument nr: IRPŚP.6220.1.6.2017

Składanie ofert:
1. Ofertę proszę złożyć w formie elektronicznej na adres jolanta.zygmuntowicz@pultusk.pl
do dnia 07 grudnia 2018 r. do godz. 13:00
Oznaczenie ofert ,,Wykonanie kontrraportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
Fermy Drobiu w miejscowości Boby na działce o nr ew. 6/6, 6/7, 6/8, obręb 2 Boby, gmina
Pułtusk, powiat pułtuski".

Wymagania:
I. Dokumenty jakie wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia w zakresie sporządzania raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2018 r. póz. 2081).
II. Przewidywany termin wykonania prac: 30 dni od dnia podpisania umowy.
III. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.
IV. Kryteria oceny ofert: cena 100 %
V. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI. Niniejsze zaproszenie do złożenia ofert nie podlega przepisom ustawy Prawo
zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 w/w ustawy.

Kontakt:
1. Prowadzący sprawę: Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków
Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Pułtusku.
2. Osoby do kontaktu: Jolanta Zygmuntowicz - pokój 27, tel. 23 692 51 11.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.