Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa dystrybucji energii elektrycznej

Przedmiot:

Usługa dystrybucji energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. ul. Paprotna 14
50-349 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 713 721 306, faks 071 3221617 w. 132
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa dystrybucji energii elektrycznej - Budynek laboratoryjno-biurowy wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym, ul. Chełmońskiego 14 we Wrocławiu, Stacja monitoringu powietrza przy ul. Jeziornej 19 w Nowej Rudzie
Przedmiotem zamówienia jest usługa dystrybucji energii elektrycznej. Miejsce świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej 1) Budynek laboratoryjno-biurowy wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym, ul. Chełmońskiego 14 we Wrocławiu; 2) Stacja monitoringu powietrza ul. Jeziorna 19 w Nowej Rudzie

Dokument nr: 500288622-N-2018, WAT.272.14.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Tryb zamówienia z wolnej ręki został wybrany, ponieważ zachodzi przesłanka zawarta w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy - Prawo zamówień publicznych, po uwzględnieniu której Zamawiający może wszcząć postępowanie z wolnej ręki i udzielić zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym Wykonawcą, zgodnie z przepisami art. 66 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru energii, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia. Jedynym Wykonawcą, który może wykonać przedmiotowe zamówienie jest Tauron Dystrybucja S.A., gdyż wskazane przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze jak również ochrona praw wyłącznych wynikających z przepisów ustawy Prawo energetyczne i uniemożliwiają powierzenie realizacji przedmiotowego zamówienia innemu Wykonawcy. Nie jest możliwe, tak jak ma to miejsce w przypadku wyboru sprzedawcy energii, dokonanie wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej w trybie konkurencyjnym. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej na danym terenie wyznaczane są bowiem decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatorów Systemu Dystrybucyjnego na podstawie art. 9h ustawy Prawo energetyczne i działają w obszarze monopolu naturalnego. Dlatego też Zamawiający nie ma innej możliwości niż zawarcie umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej właściwym dla danego terenu. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej. Operatorem Systemu Dystrybucji Elektroenergetycznej na obszarze zawartym w opisie przedmiotu zamówienia jest Tauron Dystrybucja S.A. przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków oddział we Wrocławiu Pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław. Powyższe poparte jest opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zawartą we wspólnym komunikacie z dnia 24.04.2008 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostaw energii elektrycznej. Stwierdzono, że o ile istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii, to brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego. W takiej sytuacji, podmioty objęte obowiązkiem udzielania zamówień publicznych na dostarczenie energii elektrycznej mają następujące możliwości: zamawiający stosując tryby podstawowe udzielania zamówień wybiera przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem energią elektryczną, a następnie udziela zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej; (...). W świetle powyższych przesłanek zasadnym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Usługa dystrybucji energii elektrycznej - Budynek laboratoryjno-biurowy wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym, ul. Chełmońskiego 14 we Wrocławiu, Stacja monitoringu powietrza przy ul. Jeziornej 19 w Nowej Rudzie"

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Tauron Dystrybucja S.A., , ul. Podgórska 25A, 31-035, Kraków, kraj/woj. małopolskie

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.