Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
460z dziś
3166z ostatnich 7 dni
8287z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi serwisowe związane z eksploatacją instalacji wodno-kanalizacyjnych, C.W.G.,...

Przedmiot:

Usługi serwisowe związane z eksploatacją instalacji wodno-kanalizacyjnych, C.W.G., stolarki okienno-drzwiowej oraz inne prace gospodarcze wynikające z eksploatacji obiektów

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A. w Jaworznie
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno
powiat: Jaworzno
32 715 55 63
Bozena.Knapik@tauron-wytwarzanie.pl
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=78501
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi serwisowe związane z eksploatacją instalacji wodno-kanalizacyjnych, C.W.G., stolarki okienno-drzwiowej oraz inne prace gospodarcze wynikające z eksploatacji obiektów na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie
Opis zapytania TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna zaprasza do udziału w elektronicznym zapytaniu ofertowym i do złożenia oferty na wykonanie usługi pn.:
,,Usługi serwisowe związane z eksploatacją instalacji wodno-kanalizacyjnych, C.W.G., stolarki okienno-drzwiowej oraz prace gospodarcze wynikające z eksploatacji obiektów na terenie TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie"
Zamawiający wymaga wykonanie zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami realizacji, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Osobą do kontaktów w spraw technicznych jest Pani Anna Migza, tel. 32 267 1284.
ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:
1. Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
3) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
4) termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019r do 31.12.2019r.
5) miejsce realizacji zamówienia: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie ul. Pokoju 14, 42 - 504 Będzin,
6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy wg. najnowszej wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami BHP.
7) Wykonawca winien oświadczyć, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Oświadczeń (załącznik nr 2) oraz wypełniony i podpisany Formularz cenowy - załącznik nr 3.
3. Wykonawca składa ofertę cenową podając CENĘ NETTO za cały zakres usługi postępując zgodnie z Instrukcją oferenta (załącznik nr 4). Oferta powinna zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia.
4. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
3) W przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej / negocjacji (powtórzeń rund RFX) Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania Formularza cenowego do ceny końcowej.
5. Informacja dla oferentów:
1)W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt: swoz@tauron.pl
2)Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3)Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4)Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.
W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji
Załącznik nr 2 Formularz Oświadczeń,
Załącznik nr 3 Formularz cenowy,
Załącznik nr 4 Instrukcja Oferenta - Podręcznik dla oferenta.
Kategoria zakupowa 24.14. Pozostałe usługi specjalistyczne

Dokument nr: 2018/RFX/TW/01EZU/10986

Składanie ofert:
Data wszczęcia postępowania 03-12-2018 13:40
Termin składania ofert 06-12-2018 11:00
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=78501

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie
Termin wykonania zamówienia od 01.01.2019r do 31.12.2019r.

Wymagania:
Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium
Waluta zamówienia PLN
Netto/Brutto Netto
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.

Kontakt:
Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A
Imię: Bożena
Nazwisko: Knapik
Ulica: ul. Promienna 51
Miejscowość: Jaworzno
Kod pocztowy: 43-603
Email: Bozena.Knapik@tauron-wytwarzanie.pl
Telefon: 32 715 55 63

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.