Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
522z dziś
2968z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zimowe utrzymanie toru lodowego

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie toru lodowego

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
ul. Bronisława Czecha 1,
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
tel. +48 18 263 26 60, fax: +48 18 20149 06
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: zimowe utrzymanie toru lodowego w COS-OPO w Zakopanem.
Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem zwraca się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług zimowego utrzymania toru lodowego w COS-OPO w Zakopanem.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Wykonywanie tafli lodowej na płycie toru lodowego spełniającej warunki do nałożenia oznaczeń zgodnie z wymogami właściwych związków sportowych, w tym w szczególności zgodnie z wymogami ISU.
2) Wklejanie oznaczeń - linii zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
3) Wykonywanie górnej warstwy tafli lodowej do łącznej grubości ok. 6-7 cm.
4) Renowacja tafli lodowej - cyklicznie w zależności od bieżących potrzeb (w czasie treningów, zawodów, przygotowywanie do treningów).
5) Przygotowywanie toru lodowego zgodnie z tygodniowym harmonogramem przekazywanym przez Zamawiającego (usuwanie śniegu poza materace osłonowe, renowacja powierzchni, uzupełnianie ubytków w lodzie, przygotowywanie toru do treningów i bieżącego (ogólnego) funkcjonowania zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
6) Przygotowywanie toru do zawodów z należytą starannością, obsługa zawodów zgodnie z poleceniami Zamawiającego i organizatora zawodów, w tym z normami i przepisami ISU, PZŁS, poleceniami sędziego głównego itp.
7) Usuwanie śniegu z materacy asekuracyjnych.
8) Utrzymywanie (odśnieżanie) ścieżki wewnątrz toru lodowego.
9) Utrzymywanie (odśnieżanie) ścieżki na zewnątrz materacy osłonowych toru lodowego, umożliwiającej komunikację do stanowisk sędziowskich, szaf energetycznych, szaf pomiaru czasu i telebimu,
10) Wykonywanie tafli lodowiska hokejowego.
11) Odśnieżanie, renowacja tafli lodowiska hokejowego.
12) Doraźna renowacja uszkodzonych materacy osłonowych.
13) Niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o faktach zauważonych niesprawnościach urządzeń maszynowni toru lodowego,
14) Inne czynności niewymienione powyżej, wynikające z zasad wiedzy w zakresie zimowego utrzymania toru lodowego, nie pozostające w sprzeczności z wykonywanymi usługami, w tym w szczególności w zakresie wynikającym ze wzoru umowy stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert: 07.12.2018 r. godzina 10:15.

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 07.12.2018 r. do godziny 10:00 (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: szacunkowo do 28.02.2019 r. (z możliwością przedłużenia).

Wymagania:
Uwaga, nie dopuszcza się składania ofert w niepełnym zakresie. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia wg. wzoru stanowiącego załącznik do zaproszenia. Na ofertę składa się wypełniony formularz oferty. Wykonawca składając ofertę akceptuje bez uwag wszystkie zapisy zapytania ofertowego. Oferty składać należy wyłącznie pisemnie, w zamkniętych kopertach oznaczonych co najmniej ,,oferta na zimowe utrzymanie toru
lodowego". Wymaga się aby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji podobnych usług (tor lodowy sportowy na którym odbywają się zawody sportowe w łyżwiarstwie szybkim). Zapis podlega weryfikacji Zamawiającego, w przypadku uzasadnionych wątpliwości.
Zamawiający udostępni Wykonawcy rolbę do utrzymywania toru lodowego. Koszt 1000,00 zł netto miesięcznie, rozliczane proporcjonalnie w cyklu miesięcznym. Materiały eksploatacyjne do obsługi rolby po stronie Zamawiającego. Ilość osób do obsługi nie mniej niż 2.

Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), który stanowi iż Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz w trybie art. art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zastrzega się możliwość negocjacji warunków zamówienia i uzgodnienia jej ostatecznej treści. Załącznik: formularz ofertowy, formularz cenowy, wzór istotnych postanowień umowy.

Kontakt:
Wszelkie pytania należy składać elektronicznie adres: zamowienia.zakopane@cos.pl lub przetargi.zakopane@cos.pl lub pisemnie lub faks na adres COS-OPO w Zakopanem. Kontakt w sprawie zamówienia: Oliwier Gąsienica - Ciaptak - Kierownik Działu Sportu: 018 263 25 79. Oferty składamy wyłącznie pisemnie w zabezpieczonych kopertach na dziennik podawczy COS-OPO w Zakopanem do dnia 07.12.2018 r. do godziny 10.00. Otwarcie o godzinie 10.15 w siedzibie COS-OPO (sala konferencyjna). Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania a także przeprowadzenia między Wykonawcami wezwań do wyjaśnień, negocjacji a także ustalenia dodatkowych warunków umownych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.