Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Przedmiot:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Puławy
ul. Dęblińska 4
24-100 Puławy,
powiat: puławski
tel. (081) 889-05-22, fax.: (081) 887-41-22
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest następująca usługa:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji - Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góra Puławska - ulica Radomska wraz z budową kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sadłowice.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:
a) instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
c) drogowej
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa wzór umowy wraz z załącznikiem -Szczegółowym zakresem czynności inspektorów nadzoru, dołączony do niniejszego Zaproszenia.
Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje także udział inspektorów nadzoru w komisjach przeglądów międzygwarancyjnych i gwarancyjnych związanych z realizacją ww. zadania, według 5 - letniej gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę nadzorowanych robót budowlanych.
Wartość (z podatkiem VAT) objętych nadzorem robót budowlanych (zgodnie z wynikiem rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego): 1 998 413,08 zl.
słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzynaście złotych I osiem groszy.

Dokument nr: IT. 271.N.55.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 r. o godz. 12.00, w siedzibie Urzędu Gminy Puławy, pok. nr 202.

Specyfikacja:
Dokumentacja techniczna objętej nadzorem inwestycji dostępna jest na stronie internetowej: https://ugpulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?ld=97&p1=szczegoly&p2=60211

Składanie ofert:
8) Opis sposobu przygotowywania ofert:
Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami, wskazanymi w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty} należy składać w zapieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:
Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy OFERTA NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI PN. ,,WYKONANIE ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA - ULICA RADOMSKA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ DO MIEJSCOWOŚCI
SADŁOWICE" ,,NIE OTWIERAĆ PRZED 05.12.2018, GODZ. 12.00"
9) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Puławy, pok. nr 205 (sekretariat) w terminie do dnia 5 grudnia 2018 r. (środa), do godz.
12.00.

Uwagi:
7) Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert

Kontakt:
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: pisemnie lub faksem (Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazania informacji również w formie elektronicznej, jeżeli w ofercie zostanie podany adres e-mail Wykonawcy). Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Radosław Kosmala, Anna Wadas - tel. (081) 889-05-22, fax.: (081) 887-41-22 w godz. 7.30 - 15.30 (pn. - pt.).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.