Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
ul. B. Prusa 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
powiat: ostrowski
tel. 29-6457323
k.wojtkowska@gkostrow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrów Mazowiecka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej
Wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej"
1. Opis przedmiotu zamówienia, wymagania oraz terminy:
1 . Przedmiot zamówienia dotyczy: >
Wykonaniem przebudowy kanalizacji sanitarnej tlocznej na odcinku około 100mb z rur PE 0200 mm wraz z przewiertem sterowanym dla potrzeb naprawy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wykonanej z rur żeliwnych o średnicy fi 250 mm w miejscowości Ostrów Mazowiecka y ul. Lubiejewska ( teren przy przepompowni ścieków) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
wykonanie przewiertu, instalacji i zgrzewania doczołowego rur robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz warunkami umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą zatrudniona na umowę o pracę, materiały, sprzęt, urządzenia oraz przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umowy lub może być logicznie z nich wywnioskowane.

Otwarcie ofert: 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 07-12-2018r. o godzinie 10.10

Specyfikacja:
5. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się na stronie internetowej Zamawiającego www.gkostrow.pl w zakładce Zapytania ofertowe, na tablicy ogłoszeń

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na ,.Formularzu oferty" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 07-12-2018r. do godz. 10.00 (liczy się data i godzina wpływu) w siedzibie zamawiającego ul. B. Prusa 66 pokój nr 3 - sekretariat.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji:
5 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Wymagania:
- 3. Gwarancja: producenta minimum 24 miesiące.
4. Termin płatności do 30 dni po komisyjnym odbiorze przedmiotu zamówienia i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury.
3) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opatrzona napisem:
,,Wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej"
b) Zapytanie umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń.
c) Ofertę mogą złożyć Oferenci, którzy pobiorą Zapytanie ofertowe ze strony internetowej Zamawiającego, lub zwrócą się o przesłanie Zapytania, osobiście lub pocztą elektroniczną - k.wojtkowska@gkostrow.pl lub tel. 29-6457323
a) termin związania oferta to 30 dni.
III. W celu potwierdzenia spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu:
1.Oferent powinien dołączyć podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków, Załącznik Nr 2.
2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może wymagać do przedstawienia następujących
dokumentów: Wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej, Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o niezaleganiu w składkach.
IV. Kryteria oceny ofert i ich waga:
1. Kryterium oceny ofert to 100% cena.
V. Pozostałe informacje:
1. Oferentowi nie przysługują środki odwoławcze dotyczące procedury, ponieważ zapytanie przeprowadzone jest na podstawie regulaminu wewnętrznego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenie na etapie realizacji, zmian ilościowych w zależności od potrzeb.
4.Po otwarciu Ofert, Zamawiający może zwołać w celu ewentualnych wyjaśnień wszystkich oferentów lub rozmawiać z każdym z nich , zachowując jednocześnie warunek, że rozmowy będą się odbywały w obecności członków komisji przetargowej.
i otrzyma je Oferent, którego oferta zostanie wybrana, i pozostali Oferenci, którzy w ofercie
podadzą adres poczty elektronicznej.

Kontakt:
6. Osobami do kontaktów ze strony Zamawiającego są: sprawy formalne: Sebastian
Biedrzycki tel. 604 172 015 e-mail: log@gkostrow.pl, sprawy proceduralne: Kinga
Wojtkowska tel 29-6457323, e-mail: k.wojtkowska@gkostrow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.