Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
288z dziś
4264z ostatnich 7 dni
17228z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa dróg

Przedmiot:

Przebudowa dróg

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska w Lubaczowie
ul. ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
powiat: lubaczowski
tel. 166 328 010, faks 166 321 191
Województwo: podkarpackie
Miasto: Lubaczów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Roboty powtarzające się - Przebudowa dróg gminnych: ul. Starzyny w km od 0+ 218,44 do 0+ 243,44 ( 0,025 km ) "
ul. Starzyny w km od 0+218,44 do 0+243,44 1) Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa " z betoniarki", warstwa gr.20 cm: 135 m2; 2) Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm o gr. 20 cm po zagęszczeniu: 135 m2; 3) Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, wystające o wymiarach 15x30 cm, ława betonowa: 51 m; 4) Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 135 m2

CPV: 45233000-9, 45233120-6, 45233140-2, 45233220-7, 45233222-1, 45233251-3, 45233252-0, 45233253-7

Dokument nr: 500289120-N-2018, RIR.III.271.12.2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
- Uzasadnienie faktyczne: Zamówienia podstawowego udzielono w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy RIR.III.271.3.2018 nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 572623-N-2018 z dnia 13.06.2018), w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego Zamawiający przewidział udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, umowa na wykonanie zamówienia podstawowego została zawarta w dniu 03 sierpnia 2018 r. z ,,Zakładem Instalacyjnym Wod. Kan. Co i Gaz Jan Szyk,ul. Witosa 3,37-600 Lubaczów" (zamówienie udzielanie jest przed upływem 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego). Zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 109 951,83 PLN, w tym zamówienie podstawowe: 90 549,05 PLN+ zamówienie o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: 19 402,78 PLN. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż udzielenie zamówienia jw. na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp jest uzasadnione i zgodne z obowiązującymi przepisami. - Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Instalacyjny Wod.-Kan. CO i Gaz Jan Szyk, , ul. Witosa 3, 37-600, Lubaczów, kraj/woj. podkarpackie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.